2. velikonočna - bela nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Verniki bodimo enega srca in enega duha
Apd 4,32-35

Berilo iz Apostolskih del.

Množica teh, ki so sprejeli vero,
je bila kakor eno srce in ena duša.
Nihče ni trdil, da je to, kar ima, njegova last,
temveč jim je bilo vse skupno.
Apostoli so z veliko močjo pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa
in velika milost je bila nad vsemi.
Nihče med njimi ni trpel pomanjkanja.
Lastniki, ki so prodajali zemljišča ali hiše, so prinašali izkupiček
ter ga polagali k nogam apostolov;
in sleherni je od tega dobil, kar je potreboval.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 118,2-4.16-18.22-24(R 1a)

Odpev: Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.
ali: Aleluja.

Naj vendar reče Izrael:
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Naj vendar reče Aronova hiša:
»Vekomaj traja njegova dobrota.« Odpev.

Naj vendar rečejo tisti, ki se bojijo Gospoda:
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Gospodova desnica me je dvignila,
Gospodova desnica je mogočno delovala.« Odpev.

Ne bom umrl, ampak žível,
pripovedoval bom o Gospodovih delih.
Gospod me je trdo vzgajal,
toda ni me izročil smrti.

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.
To je Gospodovo delo, v naših očeh je čudovito.
To je dan, ki ga je Gospod narédil,
radujmo se in se ga veselimo. Odpev.

Drugo berilo: Vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet
1 Jn 5,1-6

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza.

Preljubi,
kdor veruje, da je Jezus res Kristus, je rôjen iz Boga;
in vsak, kdor ljubi roditelja, ljubi tudi tistega,
ki je od njega rôjen.
Da ljubimo Božje otroke, pa spoznamo po tem,
če ljubimo Boga in izpolnjujemo njegove zapovedi.
Ljubezen do Boga je v tem, da se držimo njegovih zapovedi.
In njegove zapovedi niso težke.
Vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet.
In zmaga, ki premaga svet, je naša vera.
Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin?
Jezus Kristus je tisti, ki je prišel z vodo in s krvjo,
ne le z vodo, ampak z vodo in s krvjo.
Duh to pričuje, kajti Duh je resnica.

Božja beseda.

Aleluja Jn 20,29

Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, veruješ.
Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali! Aleluja.

Evangelij: Čez osem dni je prišel Jezus
Jn 20,19-31

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam,
kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena,
je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran.
Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.
Tedaj jim je Jezus spet rekel:
»Mir vam bodi!
Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«
In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal:
»Prejmite Svetega Duha!
Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček,
pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus.
Drugi učenci so mu torej pripovedovali:
»Gospoda smo videli.«
On pa jim je rekel:
»Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev
in ne vtaknem prsta v rane od žebljev
in ne položim roke v njegovo stran,
nikakor ne bom veroval.«

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi.
Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
Potem je rekel Tomažu:
»Polôži svoj prst sem in poglej moje roke!
Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran
in ne bodi neveren, ampak veren.«
Tomaž mu je odgovóril in rekel:
»Moj Gospod in moj Bog!«
Jezus mu je rekel:
»Ker si me videl, veruješ?
Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!«
Jezus je vpričo svojih učencev
stóril še veliko drugih znamenj,
ki niso zapisana v tej knjigi;
ta pa so zapisana, da bi vi verovali,
da je Jezus Mesija, Božji Sin,
in da bi s tem, da vérujete,
imeli življenje v njegovem imenu.

To je Kristusov evangelij.