3. navadna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Ninivljani se spreobrnejo
Jon 3,1-5.10

Berilo iz knjige preroka Jona.

Gospodova beseda je prišla Jonu, rekoč:
»Vstani, pojdi v Ninive, velíko mesto,
in mu oznani, kar ti povem!«
Jona je vstal in šel v Ninive po Gospodovi besedi.
Ninive pa so bile velíko mesto pred Gospodom, tri dni hoda.
Jona je začel hoditi po mestu, en dan hoda;
klical je in pravil:
»Še štirideset dni in Ninive bodo razdejane!«
Ninivljani so verovali Bogu,
oklicali so post in se oblekli v raševino,
od največjega do najmanjšega.
Bog je videl njihova dela,
kako so se obrnili od svoje slabe poti;
in Bogu je bilo žal zaradi hudega,
o katerem je govóril, da jim ga bo narédil,
in ga ni stóril.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 25,4-9 (R 4a)

Odpev: Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati.

Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati,
svojih steză me naúči.
Vôdi me v svoji resnici in me úči,
saj si ti Bog moje rešitve; ves dan zaupam vate. Odpev.

Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja,
svojih dobrot, ki so od vekomaj.
Pozabi grehe moje mladosti in moje prestopke,
spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi, zaradi svoje dobrote.

Gospod je iskren in dober,
zato poučuje grešnike o pravi póti.
Ponižne vódi v pravici,
ponižne učí svojih potov. Odpev.

Drugo berilo: Podoba tega sveta bo prešla
1 Kor 7,29-31

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.

To pa rečem, bratje, da je odmerjeni čas kratek.
Odslej naj bodo tisti, ki imajo žene,
kakor da jih ne bi imeli,
tisti, ki jočejo, kakor da ne bi jokali,
tisti, ki se veselijo, kakor da se ne bi veselili,
tisti, ki kupujejo, kakor da ne bi nič imeli,
in tisti, ki ta svet uporabljajo, kakor da ga ne bi izrabljali,
kajti podoba tega sveta mineva.

Poslušali smo Božjo besedo.

AlelujaMr 1,15

Aleluja. Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju! Aleluja.

Evangelij: Spokorimo se in verujmo evangeliju
Mr 1,14-20

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo.
Oznanjal je Božji evangelij in govóril:
»Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo.
Spreobrnite se in vérujte evangeliju!«
Ko je šel ob Galilejskem jezeru,
je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata,
ki sta metala mrežo v jezero;
bila sta namreč ribiča.
Jezus jima je rekel:
»Hodita za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi!«
Takoj sta pustila mreže in šla za njim.
Ko je šel malo naprej,
je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina,
in njegovega brata Janeza,
ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže.
Takoj ju je poklical.
In pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu
ter odšla za njim.

Kristusov evangelij.