22. navadna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Izpolnjujmo Božje zapovedi in jim nič ne dodajajmo
5 Mz 4,1-2.6-8

Berilo iz pete Mojzesove knjige.

Mojzes je govoril ljudstvu in rekel:
»Zdaj, Izrael, poslušaj zakóne in odloke,
katere vas učim izpolnjevati,
da boste živeli in prišli in vzeli v last deželo,
ki vam jo daje Gospod, Bog vaših očetov!
Ničesar ne dodajajte besedi, ki vam jo zapovedujem,
in ničesar ji ne odvzemajte,
da boste izpolnili zapovedi Gospoda, svojega Boga,
ki vam jih zapovedujem!
Držite se jih in jih izpolnjujte,
kajti to bo vaša modrost in razumnost v očeh ljudstev,
ki bodo slišala o vseh teh zakonih; rekli bodo:
›Resnično, ta véliki narod je modro in razumno ljudstvo.‹
Kajti kateri véliki narod ima bogove, ki bi mu bili tako blizu,
kakor je nam blizu Gospod, naš Bog, kadar koli ga kličemo?
In kateri véliki narod ima tako pravične zakóne in odloke,
kakor je vsa ta postava, ki jo danes dajem pred vas?«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 15,2-5 (R 1a)

Odpev: Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?

Kdor hodi po poti popolnosti in ravna pravično,
kdor govorí resnico v svojem srcu.
Kdor ne obrekuje s svojim jezikom
in ne stori bližnjemu nič slabega. Odpev.

Kdor ne zasramuje svojega bližnjega,
kdor zaničuje zavržene,
izkazuje pa čast tistim, ki se bojijo Gospoda.
Kdor ne spreminja prisege, čeprav mu je to v škodo.

Kdor svojega denarja ne posoja na obresti
in zoper nedolžnega ne sprejema darila.
Kdor tako dela,
ne bo omahnil na veke. Odpev.

Drugo berilo: V dejanju izvršujemo Božjo voljo
Jak 1,17-18.21b-22.27

Berilo iz pisma apostola Jakoba.

Moji dragi bratje in sestre,
vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj,
od Očeta luči, pri katerem ni spremembe ne sence menjave.
Po svoji volji nas je rodil z besedo resnice,
da bi bili nekakšna prvina njegovih stvaritev.
S krotkostjo sprejmite vsajeno besedo,
ki ima moč, da reši vaše duše.
Postanite uresničevalci besede
in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo.
Čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom in Očetom je to:
skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski
ter se ohraniti neomadeževan od sveta.

Božja beseda.

Aleluja Jak 1,18

Aleluja. Po svoji volji nas je rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvaritev. Aleluja.

Evangelij: Ne nadomeščajmo Božjih zapovedi s človeškimi določili
Mr 7,1-8.14-15.21-23

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas so se okrog njega zbrali farizeji in nekateri pismouki,
ki so prišli iz Jeruzalema,
in videli so, da nekaj njegovih učencev jé z obredno nečistimi,
to je z neumitimi rokami.
Farizeji in vsi Judje se namreč držijo izročila prednikov
in ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo rok.
Tudi ničesar s trga ne jedo, če se prej ne umijejo.
In še mnogo drugega se držijo po izročilu:
umivajo kozarce, vrče in bakrene lonce.
Zato so ga farizeji in pismouki vprašali:
»Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu prednikov,
ampak jedo kar z nečistimi rokami?«
Odgovóril jim je:
»Prerok Izaíja je dobro prerokoval o vas hinavcih, kakor je pisano:
›To ljudstvo me časti z ustnicami,
a njihovo srce je daleč od mene.
Toda zaman mi izkazujejo čast,
ker učijo človeški nauk in zapovedi.‹
Božjo zapoved opuščate in se držite človeškega izročila.«
In spet je poklical k sebi množico in ji govóril:
»Poslušajte me vsi in doumite!
Nič ni zunaj človeka,
kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj,
ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka.
Od znotraj namreč, iz človekovega srca,
prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori,
prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdánost,
nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet.
Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.«

To je Kristusov evangelij.