Veš, da

Zgodba iz današnjega evangelija je zelo dramatična. Drama ima dva glavna lika: Jezusa in Simona Petra. Odnos med njima je zelo poseben in enkraten.
Da bi popolnoma razumeli pomen tega dramatičnega srečanja, moramo vedeti, kaj sta vpletena lika storila, da bi bila del nenavadno nežnega, intimnega dogajanja, ki so bo zgodilo.
Laže je opisati Jezusa. Vedno je osrednji lik; razumljivo, ker je celoten evangelij pričevanje o tem, kdo je in kaj je pomenil tem, ki jih je ozdravil slepote ali hromosti. Govori le o tem, kaj je pomenil tem, ki jim je razkril Boga, ki je Abba, Oče; ki je bil strastno zaljubljen v svoje ljudi, tudi v zadnje med njimi. Evangelij govori o tem, kaj je Jezus pomenil tem, ki so bili priče njegove grozovite smrti na križu, kjer se je popolnoma izročil Očetu v največjem dejanju ljubezni vseh časov.
Drama se stopnjuje v tem evangeljskem odlomku, ker je Jezus že umrl in bil pokopan v grobu – vendar tu govori Petru in drugim, z njimi deli zajtrk in se pogovarja z njimi. Je to res Gospod?
Tu se v dramo vključi Simon Peter. Znan po svoji drznosti in impulzivnosti v današnji zgodbi na začetku ne prepozna Jezusa, a potem, ko ga spozna, v hipu skoči v vodo, še ne popolnoma oblečen, in pelje ostale iz vode proti Gospodu.
Ta isti Peter je trikrat prisegel, da Jezusa ne pozna, in ga ni bilo ob vznožju križa.
Zdaj smo morda pripravljeni, da nam bo všeč ta nežen in intimen prizor, ko se Jezus obrne k Simonu Petru, ki ga je trikrat zatajil, in ga trikrat vpraša isto: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Peter vsakokrat ganljivo odgovori: »Veš, da te ljubim.«
Ta zelo osebni prizor govori o spravi in odpuščanju, potem pa postane naročilo. Peter bo »pasel moja jagnjeta«. Tako kot je Jezus o sebi govoril kot o dobrem pastirju, ki pozna svoje ovce, tako bo zdaj Peter pastir novega vernega občestva, ki veruje v vstalega Gospoda, občestva, ki je poslano, da oznanja velikonočni evangelij ljubezni, usmiljenja in novega življenja.
Peter je kot vsi duhovniki poklican, da najprej izpove svojo ljubezen do Jezusa, potem pa hrani in služi.
A teh besed Jezus ne govori le duhovnikom. Vsakomur izmed nas, ki se imenujemo njegovi učenci in mu sledimo, govori. Prav to nam pravi, kar je v današnji dramatični zgodbi rekel Petru: »Sledi mi. Delaj, kot delam jaz. Ljubi, kot ljubim. Odpuščaj, kot odpuščam.«
In Jezus nas tako kot Petra sprašuje isto osebno, intimno vprašanje: »Ali me ljubiš?«
Prosimo pri današnjem bogoslužju, da bomo lahko enako vdano kot Peter odgovorili: »Gospod, ti veš ...« In potem tudi izkažimo to ljubezen.

avtor: Ted Wolgamot
vir: http://celebrationpublications.org/
prevod: Petra Grimani