Sveti Jožef delavec 1. maj

Berilo: Človek je gospodar zemlje
1 Mz 1,26-31; 2,1-3

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Bog je rekel:
»Naredimo človeka po svoji podobi in sličnosti;
Naj gospoduje ribam morja in pticam neba,
živini in vsem zverem zemlje in vsej laznini,
ži lazi na zemlji!«
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi,
po Božji podobi ga je ustvaril,
moža in ženo ju je ustvaril.
Bog ju je blagoslovil in jima rekel:
»Plodita se in množita ter napolnita zemljo;
podvrzita si jo in gospodujta ribam morja
in pticam neba
in vsem živim bitjem, ki se gibljejo na zemlji!«

Bog je rekel:
»Glejta, dal sem vama vse bilje s semenom na vsej zemlji
in drevje, na katerem je sad s semenom:
naj vama bo v živež;
se zeleno zelišče pa v živež vsem zverem zemlje
in vsem pticam neba in vsemu,
kar se giblje na zemlji in ima življenje v sebi.«

Zgodilo se je tako.
Bog je videl vse, kar je naredil,
in glej, bilo je dobro.
Bil je večer in bilo je jutro, šesti dan.
Tako sta bila narejena nebo in zemlja in vsa njuna vojska.
Bog je končal sedmi dan svoje delo, ki ga je naredil;
sedmi dan pa počival po vsem svojem delu,
ki ga je naredil.
Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil,
ker je ta dan počival po vsem svojem delu,
ki ga je ustvaril in naredil.

To je Božja beseda.

Ali:

BERILO: Naše delo mora biti služba Bogu
Kol 3,14-15.17.23-24

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom.

Bratje in sestre,
na vse to oblecite ljubezen, ki je vez popolnosti.
Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih,
h kateremu ste bili poklicani v enem telesu;
in hvaležni bodite,
Vse, kar delate, v besedi ali v dejanju,
vse storite v imenu Gospoda Jezusa
in po njem se zahvaljujte Bogu in Očetu.
Kar koli delate, delajte iz srca kakor Gospodu
in ne kakor ljudem, ker veste,
da boste od Gospoda prejeli povračilo dediščine.
Gospodu Kristusu služite.

To je Božja beseda.

SPEV Z ODPEVOM
Ps 89,2.3-4ab.12-13.14.16

Odpev: Gospodu, podpiraj delo naših rok.
Ali: Aleluja.

Preden so se rodile gore
in sta se oblikovala zemlja in svet,
si ti od vekomaj, o Bog,
ti si od roda do roda. Odpev.

Umrljice zavračaš v prah, o Bog,
In praviš : »Povrnite se, človeški otroci!«
V tvojih očeh je tisoč let, Kakor včerajšni dan, ki je minil. Odpev.

Nauči nas šteti naše dni,
Da pridemo k srčni modrosti!
Obrni se, Gospod!- Doklej?
Bodi usmiljen svojim služabnikom! Odpev.

Hitro nas nasiti s svojim usmiljenjem,
Da se bomo radovali vse svoje dni!
Tvoje delo naj se pokaže tvojim služabnikom
In tvoje veličastvo njih otrokom. Odpev.

ALELUJA Ps 67,20

Aleluja. Slavljen bodi., Gospod, iz dneva v dan!
Naša bremena nosi, Bog naše rešitve! Aleluja.

EVANGELIJ: Jezus je bil tesarjev sin
Mt 13,54-58

‡ Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je prišel Jezus v svoj kraj
in je ljudi učil v njih shodnici,
da so strmeli in govorili:
»Od kod ima ta to modrost in te moči?
Ali ni to tesarjev sin?
Ali ni njegova mati Marija?
In njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef
in Simon in Juda?
In njegove sestre, ali niso vse pri nas?
Od kod ima vendar vse to?«
In spotikali so se nad njim.
Jezus jim je pa rekel:
»Ni brez časti prerok
razen v svojem kraju in na svojem domu.«
In ni storil tam veliko čudežev
Zaradi njihove nevere.

Poslušali smo Kristusov evangelij.