Marijino Vnebovzetje, vigilija (15. avgust)

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Skrinjo zaveze prenesejo v sveti šotor
1 Krn 15,3-4.15-16; 16,1-2

Berilo iz prve kroniške knjige.

Tiste dni je zbral David vse Izraelce v Jeruzalem,
da bi spravil Gospodovo skrinjo na mesto,
ki ga je zanjo pripravil.
Tudi je zbral David Aronove sinove in levite.

Potem so leviti dvignili Božjo skrinjo
z nosilnima drogovoma na svoje rame,
kakor je zapovedal Mojzes po Gospodovi besedi.

Dalje je David ukazal poglavarjem levitov,
naj postavijo svoje brate,
pevce z glasbili, s harfami, citrami in cimbalami,
da bi prepevali z veselim glasom.

Prinesli so torej Božjo skrinjo
in jo postavili sredi šotora,
ki ga je David razpel zanjo;
nato so darovali pred Bogom žgalne in mirovne daritve.
Ko je David končal darovanje žgalnih
in mirovnih daritev,
je blagoslovil ljudstvo v Gospodovem imenu.

To je Božja beseda.

SPEV Z ODPEVOM
Ps 131,6-7.9-10.13-14

Odpev: Vzdigni se na kraj počitka.

Slišali smo o njej v Efrati,
našli smo jo na Jaarskih poljanah.
Vstopimo v Božje bivališče,
priklonimo se pred podnožjem njegovih nog. Odpev.

Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost,
tvoji sveti naj se glasno radujejo.
Zaradi Davida, svojega služabnika,
ne zavračaj obličja svojega maziljenca! Odpev.

Gospod je izbral Sion,
si ga zaželel kot svoj sedež:
»To je moje počivališče za vedno;
tu bom prebival, ker sem ga želel. « Odpev.

DRUGO BERILO: V Kristusu smo zmagali smrt
1 Kor 15,54-57

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom

Bratje in sestre,
ko si bo to minljivo nadelo neminljivost
in to umrljivo nadelo neumrljivost,
takrat se bo izpolnila beseda, ki je pisana:
»Použita je smrt v zmagi.«
Smrt, kje je tvoja zmaga?
Smrt kje je tvoje želo?
Želo smrti je greh,
moč greha pa je postava.
Hvala pa Bogu, ki nam daje zmago
po našem Gospodu Jezusu Kristusu.

To je Božja beseda.
ALELUJA Prim. Lk 8,15

Aleluja. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in ohranijo. Aleluja.

EVANGELIJ: Jezus blagruje svojo mater
Lk 11,27-28

Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas, ko je Jezus govoril množicam,
je neka žena iz množice povzdignila in mu rekla:
»Blagor telesu, ki te je nosilo,
in prsim, ki so te dojile!«
On pa je rekel:
»Da, še bolj pa blagor tistim,
ki Božjo besedo poslušajo in ohranijo. «

Poslušali smo Kristusov evangelij.