Obletnica kronanja Marije Pomagaj 1. september

Celotno besedilo v pdf obliki

BERILO: Marija je sedež modrosti
Prg 8,22-31

Berilo iz knjige Pregovorov.

To govori Božja Modrost:
Gospod me je imel v začetku svojih potov,
davno pred svojimi deli.
Od vekomaj sem postavljena,
od začetka, pred začetkom zemlje.
Ko še ni bilo brezdanjega vodovja, sem bila spočeta,
ko še ni bilo studencev, polnih voda;
ko se še niso gore pogreznile,
pred hribi sem bila rojena;
ko še ni naredil zemlje in polja
in prvin zemeljskega kroga.
Ko je utrjeval nebo, sem bila tam,
ko je meril oblok nad brezdanjim vodovjem;
ko je zgoraj kopičil oblake,
ko so izbruhnili studenci brezdanjega vodovja;
ko je določal morju njegovo mejo,
da vode ne prestopijo njegovega ukaza,
ko je postavljal temelji zemlji;
tedaj sem bila pri njem kot stavbenica,
se veselila dan na dan, se igrala pred njim ves čas;
igrala sem se na njegovem zemeljskem krogu
in moje veselje je pri človeških otrocih.

To je Božja beseda.

ALI:

BERILO: Bog je Marijo vnaprej izbral
Rim 8,28-30

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
vemo, da tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu,
tistim, ki so poklicani po njegovem sklepu.
Tiste, ki jih je vnaprej poznal,
je namreč tudi vnaprej določil,
naj bodo podobni njegovemu Sinu,
da bi bil on prvorojenec med mnogimi brati.
Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical;
in katere je poklical, jih je tudi opravičil;
tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal.

To je Božja beseda.

SPEV Z ODPEVOM
Ps 44,11-12.14-15.16-17

Odpev: Kraljica stoji na tvoji desnici.

Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho,
pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta!
Kralj si bo želel tvoje lepote,
on je tvoj gospod, njemu se pokloni! Odpev.

Vsa krasna vstopa kraljeva hči,
zlate tkanine so njena obleka.
S pisanim oblačilom, ogrnjeno peljejo h kralju,
za njo vodijo k tebi device, njene družice. Odpev.

Spremljajo jih z veseljem in radovanjem,
stopajo v kraljevo palačo.
Na mesto tvojih očetov bodo prišli tvoji sinovi;
postavil jih boš za kneze po vsej zemlji. Odpev.

ALELUJA
Aleluja. Srečna si, sveta Devica Marija, in vse hvale vredna.
Iz tebe je izšlo sonce pravice, Kristus , naš Bog. Aleluja.

EVANGELIJ: Elizabeta blagruje Marijino vero
Lk 1,39-47

Iz svetega evangelija po Luku.

Tiste dni je Marija vstala
in hitro šla v gore,v mesto na Judovem.
Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto.
Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav,
je poskočilo dete v njenem telesu;
in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom
in je vzkliknila z močnim glasom:
» Blagoslovljena ti med ženami
in blagoslovljen sad tvojega telesa!
In od kod meni to, da pride k meni
mati mojega Gospoda?
Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes,
je od veselja poskočilo dete v mojem telesu.
Blagor ji, ki je verovala,
kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!«
Marija pa je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje
v Bogu, mojem Zveličarju.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.