Marija, Mati Cerkve Ponedeljek po binkoštih

Celotno besedilo v pdf obliki

BERILO: Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene
Gal 4,4-7

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom.

Bratje in sestre,
ko je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina,
rojenega iz žene, rojenega pod postavo,
da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo,
da bi prejeli posinovljenje.
Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca
Duha svojega Sina, ki vpije :»Aba, Oče!«
Potemtakem nisi več suženj, temveč sin,
če pa si sin, si tudi dedič po Bogu.

To je Božja beseda.

SPEV Z ODPEVOM
Ps 66,2-3.5-6.8
Odpev: O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslovi!

O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslovi,
razjasni svoje obličje nad nami!
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji,
vsi narodi tvoje odrešenje. Odpev.

Veselijo in radujejo naj se narodi,
ker sodiš ljudstva pravično
in vodiš narode na zemlji.
O Bog, slavijo naj te ljudstva. Odpev

O Bog, slavijo naj te ljudstva,
slavijo naj te vsa ljudstva.
Bog nas blagoslavlja,
naj ga častijo vsi konci zemlje. Odpev.

ALELUJA Heb 1,1-2a

Aleluja. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih,v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu. Aleluja.

EVANGELIJ: Našli smo Marijo, Jožefa in dete
Lk 2,16-21

Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas so pastirji pohiteli v Betlehem
in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli.
Ko so to videli, so pripovedovali,
kar jim je bilo rečeno o tem otroku.
In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu,
kar so jim povedali pastirji.
Marija pa je vse te besede ohranila
in jih premišljevala v svojem srcu.
In pastirji so se vrnili
ter slavili in hvalili Boga za vse,
kar so slišali in videli,
tako, kakor jim je bilo povedano.
Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali,
so mu dali ime Jezus,
kakor je bil imenovan po angelu,
preden je bil spočet v telesu.

Poslušali smo Kristusov evangelij.