Bernardka lurška 16. april

Celotno besedilo v pdf obliki

BERILO: Ponižni in skromni bodo rešeni
Sof 2,3; 3,12-13

Berilo iz knjige preroka Sofonija.

Iščite Gospoda, vsi ponižni v deželi,
ki izpolnjujete njegovo pravico!
Iščite pravičnost, iščite ponižnost,
morebiti se skrijete ob dnevu Gospodove jeze.
V tvoji sredi pustim ponižno in skromno ljudstvo;
ti, Izraelov ostanek, bodo iskali zavetje
v Gospodovem imenu;
ne bodo delali krivice, ne bodo lažnivo govorili,
v njihovih ustih ne bo zvijačnega jezika.
Zares, pasli in počivali bodo,
ne da bi jih kdo vznemirjal.

To je Božja beseda.

Ali:

BERILO: Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo Raz 19, 1.5-9a

Berilo iz knjige Razodetja.

Jaz, Janez,
sem slišal kakor močan glas velike množice v nebesih, ki je klicala:
»Aleluja! Zveličanje in slava in moč našemu Bogu.«
In od prestola je prišel glas, ki je rekel:
» Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki
in kateri se ga bojite, mali in veliki! «

In slišal sem kakor glas velike množice
in kakor šumenje mnogih voda
in kakor bobnenje močnih gromov:
»Aleluja, ker je zakraljeval naš Gospod, vsemogočni Bog.
Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, kajti prišla je Jagnjetova svatba
in njegova zaročenka se je pripravila
in ji je bilo dano, da se je oblekla v svetlo čisto tančico.«
Tančica so namreč pravična dela svetnikov.
In rekel mi je :»Zapiši:
Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo!«

To je Božja beseda.

SPEV Z ODPEVOM
Ps 148,1-2.11-12ab.12c-14a

Odpev: Aleluja.
Hvalite Gospoda z nebes,
hvalite ga na višavah!
Hvalite ga, vsi njegovi angeli,
hvalite ga, vse njegove nebesne vojske. Odpev.

Kralji zemlje in vsa ljudstva,
knezi in vsi sodniki na zemlji;
mladeniči in mladenke,
starčki in otroci! Odpev.

Naj hvalijo Gospodovo ime,
ker le njegovo ime je vzvišeno,
njegovo veličastvo sega
nad zemljo in nebo! Odpev.

Dvignil je moč svojemu ljudstvu,
ponos za vse njegove svete,
Izraelove sinove,
za ljudstvo, ki mu je blizu. Odpev.

ALELUJA Prim. Mt 11,25

(Aleluja.) Slavljen si , Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. ( Aleluja.)

EVANGELIJ: Veselite se vašega plačila v nebesih
Mt 5,1-12a

‡ Iz svetega evangelija po Mateju.

Ko je Jezus videl množice, je šel na goro,
in ko je sedel, so stopili k njemu njegovi učenci.
Začel jih je učiti:
blagor ubogim v duhu,
kajti njih je nebeško kraljestvo.
Blagor krotkim,
kajti ti bodo deželo posedli.
Blagor žalostnim, kajti ti bodo potolaženi.
Blagor lačnim in žejnim pravice, kajti ti bodo nasičeni.
Blagor usmiljenim,
kajti ti bodo usmiljenje dosegli.
Blagor čistim v srcu,
kajti ti bodo Boga gledali.
Blagor miroljubnim,
kajti ti bodo Božji otroci.
Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani, kajti njih je nebeško kraljestvo.
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali
in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih.

Poslušali smo Kristusov evangelij.