Gospodovo oznanjenje 25. marec

Celotno besedilo v pdf obliki

PRVO BERILO: Glej, devica bo spočela
Iz 7,10-14

Berilo iz knjige preroka Izaija.

Tiste dni je Gospod govoril Ahazu:
»Izprosi si znamenje od Gospoda, svojega Boga,
v globočini zdolaj ali v višavi zgoraj!«
Ahaz je odgovoril:
»Ne bom prosil in ne bom preizkušal Gospoda. «
Tedaj je rekel Izaija:
»Slišite torej, Davidova hiša:
vam je premalo nadlegovati ljudi, da nadlegujete še mojega Boga?
Zato vam bo Vsemogočni sam dal znamenje:
Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki ga bo imenovala Emanuel, kar pomeni: Z nami je Gospod. «

To je Božja beseda.

SPEV Z ODPEVOM
Ps 39,7-8a.8b-9.10-11

Odpev: Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo, Gospod.

Klavnih in jedilnih daritev nisi hotel,
vendar ušesa si mi odprl.
Žgalnih žrtev in daritev za greh nisi terjal;
tedaj sem rekel: »Glej, prihajam!« Odpev.

Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam;
v zvitku knjige je o meni pisano:
izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli
in tvoja postava e v mojem srcu.«Odpev.

Oznanjeval sem pravičnost v velikem zboru;
glej, svojih ustnic nisem zapiral; Gospod ti veš.
Tvoje pravičnosti nisem skrival v svoje srce,
o tvoji zvestobi in tvoji moči sem pripovedoval. Odpev.

DRUGO BERILO: Izpolnil bom, o Bog , tvojo voljo
Heb 10,4-10

Berilo iz pisma Hebrejcem.

Bratje in sestre,
nemogoče je,
da bi kri volov in kozlov odvzemala grehe.
Zato Kristus ob svojem prihodu na svet pravi:
»Daritve in žrtve nisi hotel,
a telo si mi pripravil;
žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč.
Tedaj sem rekel; Glej, prihajam – o meni je pisano v knjigi – da izpolnim, o Bog, tvojo voljo.«
Prej je rekel:
»Daritev in žrtev,
žgalnih daritev in daritev za greh,
kakor se po postavi darujejo,
nisi hotel in ti niso bile všeč;
nato pa je rekel:
»Glej, prihajam, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo. «
Prvo odpravlja, da postavi drugo.
Po tej volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa
posvečeni enkrat za vselej.

To je Božja beseda.

VRSTICA PRED EVANGELIJEM OZ. ALELUJA Jn 1,14

(Aleluja.) Beseda je meso postala in med nami prebivala
in videli smo njeno slavo. ( Aleluja.)

EVANGELIJ: Glej, spočela boš in rodila sina
Lk 1,26-38

Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan
v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret,
k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija.
Ko je prišel k njej, je rekel:
»Pozdravljena, milosti polna,
Gospod je s teboj. «
Pri teh besedah se je prestrašila in razmišljala,
kaj naj pomeni ta pozdrav.
Angel ji je rekel:
»Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.
Glej spočela boš in rodila sina,
ki mu daj ime Jezus.
Ta bo velik in Sin Najvišjega;
Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida,
kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«

Marija pa je rekla angelu:
» Kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam? «
Angel ji je odgovoril:
»Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin.
In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti;
in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna;
kajti pri Bogu ni nič nemogoče. «

Marija je rekla:
»Glej, dekla sem Gospodova,
zgodi se mi po tvoji besedi!«
In angel je šel od nje.

Poslušali smo Kristusov evangelij.