Jezusovo darovanje - Svečnica 2. februar

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Odrešenik prihaja v tempelj
Mal 3,1-4

Berilo iz knjige preroka Malahija.

To govori Gospod Bog:
Glejte,pošiljam svojega angela,
da pripravi pot pred menoj.
In naglo bo stopil v svoje svetišče Gospod, ki ga iščete,
angel zaveze, ki po njem hrepenite.
Glej, prihaja, govori Gospod nad vojskami.
Toda kdo bo mogel prestati dan njegovega prihoda?
Kdo bo ostal, ko se prikaže?
Kajti on je kakor livarjev ogenj, kakor lug pralcev.
Sedel bo kakor topilec in čistilec srebra
in očistil bo Levijeve sinove.
Kakor zlato in srebro jih prečisti,
da bodo darovali Gospodu daritve, kakor je prav.
Tedaj bo Judova in jeruzalemska daritev Bogu všeč,
kakor v starodavnih časih in kakor v nekdanjih letih.

To je Božja beseda.

SPEV Z ODPEVOM
Ps 23,7.8.9.10

Odpev: Gospod Bog je kralj veličastva.
Dvignite, vrata, svoje glave,
dvignite se, starodavne duri,
da vstopi kralj veličastva! Odpev.

»Kdo je ta kralj veličastva? «
»Gospod močni in mogočni;
Gospod mogočni v boju.« Odpev

Dvignite, vrata, svoje glave,
dvignite se, starodavne duri,
da vstopi kralj veličastva! Odpev..

»Kdo je ta kralj veličastva?«
»Gospod nad vojskami,
on je kralj veličastva.« Odpev

DRUGO BERILO: Odrešenik je pravi človek
Heb 2,14-18

Berilo iz pisma Hebrejcem.

Ker so otroci deležni krvi in mesa,
se je prav tako Jezus udeležil obojega,
da bi s smrtjo zrušil tistega,
ki je imel oblast nad smrtjo, to je hudiča,
in bi rešil nje, ki so bili v strahu pred smrtjo
vse življenje podvrženi sužnosti.
Saj se vendar ne zavzema za angele,
ampak za Abrahamov zarod.
Zato se je moral v vsem izenačiti z brati,
da je postal usmiljen in zvest
veliki duhovnik pred Bogom v spravo za grehe ljudstva.
V čemer je bil namreč sam skušan in je trpel,
more premagati skušanim.

To je Božja beseda.

ALELUJA Lk 2,32
Aleluja. Luč v razsvetljenje poganov
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. Aleluja.

EVANGELIJ: Moje oči so videle tvoje zveličanje
Lk 2,22-40 ali 2,22-32

Iz svetega evangelija po Luku.

Ko so se dopolnili dnevi očiščevanja
po Mojzesovi postavi,
so prinesli Jezusa njegovi starši v Jeruzalem,
da bi ga postavili pred Gospoda,
kakor je pisano v Gospodovi postavi:
»Vsak moški prvorojenec bodi posvečen Gospodu «,
in da bi dali v daritev » dve grlici in dva golobčka« ,
kakor je rečeno v Gospodovi postavi.

In glej, bil je v Jeruzalemu mož,
ki mu je bilo ime Simeon;
bil je pravičen in bogaboječ
in je pričakoval Izraelovo tolažbo
in Sveti Duh je bil z njim.
Razodeto mu je bilo od Svetega Duha,
da ne bo videl smrti,
dokler ne bo videl Gospodovega Maziljenca.
Prišel je po navdihnjenju v tempelj.
Ko so starši prinesli dete Jezusa,
da bi zanj storili po predpisu postave,
ga je tudi on vzel v naročje, zahvalil Boga in rekel:
»Zdaj odpuščaš, Gospod,
svojega služabnika po svoji besedi v miru;
kajti moje oči so videle tvoje zveličanje,
ki si ga pripravil pred obličjem vseh narodov:
luč v razsvetljenje poganov
in slavo Izraela, tvojega ljudstva. «
Njegov oče in njegova mati sta se čudila temu,
kar se je o njem govorilo.
Simeon jih je blagoslovil in reklel Mariji, njegovi materi:
»Glej, ta je postavljen
v padec in vstajenje mnogih v Izraelu
in v znamenje, ki se mu bo nasprotovalo,
in tvojo dušo bo presunil meč,
da se razodenejo misli iz mnogih src.«
In bila je neka prerokinja Ana,
Fanuelova hči iz Aserjevega rodu, že zelo v letih.
Potem ko je preživela z možem sedem let
od svojega devištva,
je bila vdova do štiriinosemdesetih let;
ni zapuščala templja, ampak je s postom in molitvijo
Bogu služila noč in dan.
In prav tisto uro je prišla tja in hvalila Boga
ter o njem pripovedovala vsem,
ki so pričakoali odrešenje v Jeruzalemu.
Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi,
so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret.
Dete pa je raslo in se krepilo, vedno bolj polno modrosti,
in Božja milost je bila z njim.

Poslušali smo Kristusov evangelij.