Obiskanje Device Marije 31. maj

Celotno besedilo v pdf obliki

BERILO: Odrešenik je v tvoji sredi
Sof 3,14-18a

Berilo iz knjige preroka Sofonija.

Vriskaj, sionska hči! Ukaj, Izrael!
Veseli se, raduj se iz vsega srca, jeruzalemska hči!
Gospod te je rešil obsodbe,
odstranil je tvoje sovražnike.
Gospod je Izraelov kralj v tvoji sredi,
ne boš se več bala zlega.
Tisti dan bodo rekli Jeruzalemu:
»Sion, ne boj se!
Naj ti roke ne omahnejo!
Gospod, tvoj Bog je pri tebi,
mogočni rešitelj!
On se veseli nad teboj v obnovljeni ljubezni;
vriskajoč se raduje nad teboj, kakor ob prazniku.«
Odvzel sem ti mučno nadlogo.

To je Božja beseda.

Ali:

BERILO: Dobroto in gostoljubje gojite
Rim 12,9-16b

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
ljubezen bodi brez hinavščine.
Sovražite hudo, držite se dobrega;
bratovsko se med seboj ljubite;
v spoštovanju drug drugega prekašajte;
v gorečnosti ne bodite počasni;
v duhu bodite goreči; Gospodu služite.
V upanju se veselite;
v nadlogi potrpite; v molitvi vztrajajte;
s svetimi v potrebah delite; gostoljubje gojite.
Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo,
blagoslavljajte jih in ne kolnite!
Veselite se z veselimi, jokajte z jokajočimi;
bodite med seboj ene misli;
ne hrepenite po visokih stvareh, ampak se držite nizkih.

To je Božja beseda.

SPEV Z ODPEVOM
Iz 12,2-3.4bcd.5-6

Odpev: Velik je med vami Izraelov Sveti.

Glej, Bog je moje rešenje,
zaupam in se ne bojim.
Moja moč in moja pesem je Gospod,
on mi je bil v odrešenje. Odpev.

Slavite Gospoda,
kličite njegovo ime,
oznanjujte med ljudstvi njegova dela,
razglašajte, da je vzvišeno njegovo ime. Odpev.

Pojte Gospodu, ker je storil velike reči,
naj bo to znano po vsej zemlji.
Vriskajte in radujte se, prebivalci Siona,
velik je med vami Izraelov Svet. Odpev.

ALELUJA Prim. Lk 1,45

Aleluja. Blagor ti, Devica Marija, ker si verovala,
izpolnilo se bo, kar ti je povedal Gospod. Aleluja.

EVANGELIJ: Kako da pride k meni mati mojega Gospoda?
Lk 1,39-56

Iz svetega evangelija po Luku.

Tiste dni je Marija vstala
in hitro šla v gore, v mesto na Judovem.
Stopila je v Zaharijevo hišo
in pozdravila Elizabeto.
Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav,
je poskočilo dete v njenem telesu;
in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom
in je vzkliknila z močnim glasom:
»Blagoslovljena ti med ženami
in blagoslovljen sad tvojega telesa!
In od kod meni to, da pride k meni
mati mojega Gospoda?
Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes,
je od veselja poskočilo dete v mojem telesu.
Blagor ji, ki je verovala;
kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod.«

Marija pa je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje
v Bogu, mojem Zveličarju.
Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle.
Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi.
Kajti velike reči mi je storil On, ki je mogočen
in je njegovo ime sveto.
Od roda do roda traja njegovo usmiljenje
tistim, ki mu v strahu služijo.
Moč je pokazal s svojo roko,
razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svojega služabnika Izraela
in se spomnil usmiljenja
kakor je govoril našim očetom
do Abrahama in njegovega roda na veke.«
Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako tri mesece,
potem se je vrnila na svoj dom.

Poslušali smo Kristusov evangelij.