Marija Pomagaj 24. maj

Celotno besedilo v pdf obliki

PRVO BERILO: Na nebu se je prikazalo veliko znamenje
Raz 12,1.3a.7-12a.17

Berilo iz knjige Razodetja.

Na nebu se je prikazalo veliko znamenje:
žena, obdana s soncem, in pod njenimi nogami mesec
in na njeni glavi venec iz dvanajstih zvezd.
Nato se je na nebu prikazalo drugo znamenje:
glej, velik zmaj, rdeč kot ogenj.
V nebesih je nastala vojska:
Mihael in njegovi angeli so se vojskovali zoper zmaja:
tudi zmaj se je vojskoval in njegovi angeli,
a niso zmogli
in tudi ni bilo v nebesih več mesta zanje.
In pahnjen je bil veliki zmaj, stara kača,
ki se imenuje hudič in satan, ki zapeljuje ves svet;
pahnjen je bil na zemljo
in njegovi angeli so bili pahnjeni z njim.

Slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril:
»Zdaj se je uresničilo odrešenje, moč in kraljevanje
našega Boga in oblast njegovega Kristusa,
kajti pahnjen je bil tožnik naših bratov,
ki jih je tožil pred našim Bogom noč in dan.
Oni so ga premagali z Jagnjetovo krvjo
in z besedo svojega pričevanja
in niso ljubili svojega življenja do smrti.
Zato se radujte, nebesa, in vi, ki prebivate v njih.«
In razsrdil se je zmaj nad ženo
in se je šel vojskovat z drugimi iz njenega rodu,
ki izpolnjujejo Božje zapovedi
in imajo pričevanje Jezusovo.

To je Božja beseda.

SPEV Z ODPEVOM
Raz 15,3b-4

Odpev: Hvalimo Gospoda z velikim glasom.

»Velika in čudovita so tvoja dela,
Gospod, vsemogočni Bog;
pravična in resnična so tvoja pota, Kralj vekov.
Kdo bi se ne bal, Gospod, in ne slavil tvojega imena? Odpev.

Kajti ti sam si svet;
vsi narodi bodo prišli
in padli pred teboj na kolena,
ker so se razodele tvoje sodbe. Odpev.

DRUGO BERILO: Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene
Gal 4,4-7
Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom.

Bratje in sestre,
ko je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina,
rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo,
da bi mi prejeli posinovljenje.
Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca
Duha svojega Sina, ki vpije :»Aba, Oče!«
Potemtakem nisi več suženj, temveč sin,
če pa si sin, si tudi dedič po Bogu.

To je Božja beseda.

ALELUJA
Aleluja. Blažena Mati in brezmadežna Devica,
prosi za nas, danes in vselej, pri Gospodu, našem Bogu. Aleluja.

EVANGELIJ: Mati pravi: »Karkoli vam reče, storite.«
Jn 2,1-11

Iz svetega evangelija po Janezu.

V galilejski Kani je bila svatba
in Jezusova mati je bila tam.
Povabljeni pa so bili na svatbo tudi Jezus
in njegovi učenci.
Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati:
»Vina nimajo.«
Jezus ji odgovori:
»Kaj imam s teboj, žena?
Moja ura še ni prišla. «
Njegova mati je rekla strežnikom:
»Kar koli vam reče, storite!«
Stalo pa je tam po šegi judovskega očiščevanja
šest kamnitih vrčev,
ki so držali po dve ali tri mere.
Jezus je rekel strežnikom:
»Napolnite vrče z vodo.«
In napolnili so jih do vrha.
Nato jim je rekel:
»Zajemite zdaj in nesite starešini.«
In nesli so.
Ko pa je starešina poskusil vodo,
ki je postala vino,
in ni vedel, od kod je,
strežniki, ki so vodo zajeli, pa so vedeli
je poklical ženina in mu rekel:
»Vsak človek daje najprej dobro vino,
in ko se napijejo, tedaj slabše.
Ti pa si dobro vino do zdaj prihranil.«
Tako je v galilejski Kani storil Jezus prvi čudež
in razodel svoje veličastvo-
in njegovi učenci so verovali vanj.

Poslušali smo Kristusov evangelij.