Brezmadežno spočetje Device Marije 8. december

Celotno besedilo v pdf obliki

PRVO BERILO: Sovraštvo bom naredil med tvojim zarodom in zarodom žene
1 Mz 3,9-15.20

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Potem ko je Adam jedel od drevesa,
ga je Bog poklical in mu rekel: »Kje si?«
Odgovoril je: » Tvoj glas sem slišal v vrtu;
zbal sem se, ker sem nag, in sem se skril.«
Pa je Bog rekel:
»Kdo ti je povedal, da si nag? Ali si mar jedel od drevesa,
od katerega sem ti prepovedal jesti?«
Adam je odgovoril: »Žena, ki si mi jo dal za družico,
mi je dala od drevesa in sem jedel. «
Tedaj je Gospod Bog rekel ženi:
»Zakaj si to storila?«
Žena je odgovorila: »Kača me je zapeljala in sem jedla.«
Tedaj je Gospod Bog rekel kači:
»Ker si to storila,
bodi prekleta med vso živino in med vsemi živalmi polja.
Po svojem trebuhu se boš plazila
in prst jedla vse dni svojega življenja.
Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo
ter med tvojim zarodom in njenim zarodom;
ta ti bo glavo strl, ti ga boš pa ranila na peti. «
Adam je imenoval svojo ženo Evo,
ker je postala mati vseh živih.

To je Božja beseda.

SPEV Z ODMEVOM
Pa 97,1.2-3ab.3cd-4

Odpev: Pojte Gospodu novo pesem!

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama. Odpev.

Gospod je naznanil svojo zmago,
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
v blagor Izraelove hiše. Odpev.

Vsa zemlja je videla
zmago našega Boga.
Radujte se v Gospodu, vse dežele,
veselite se s petjem in godbo! Odpev.

DRUGO BERILO: Bog nas je izbral v Kristusu pred stvarjenjem
Ef 1,3-6.11-12

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.

Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nas je v Kristusu blagoslovil
z vsakršnim duhovnim blagoslovom iz nebes.
Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izbral,
da bi bili sveti in brezmadežni pred njim.
V ljubezni nas je vnaprej odločil,
naj bomo po sklepu njegove volje
zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu
in naj slavimo veličastvo njegove milosti,
s katero nas je obdaril v Ljubljenem.

V njem smo postali tudi dediči,
vnaprej določeni po načrtu njega,
ki vse uresničuje po odločitvi svoje volje,
da bi bili tako v hvalo njegovega veličastva,
ki smo že prej upali v Kristusa.

To je Božja beseda.

ALELUJA Prim. Lk 1,28

Aleluja. Pozdravljena, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami. Aleluja.

EVANGELIJ: Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj
Lk 1,26-38

‡ Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan
v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret,
k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo Jožef,
iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija.
Ko je prišel k njej, je rekel:
» Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj!«
Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala,
kaj naj pomeni ta pozdrav.

Angel ji je rekel:
»Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.
Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus.
Ta bo velik in Sin Najvišjega;
Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida,
kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«

Marija pa je rekla angelu:
»Kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam?«
Angel ji je odgovoril:
»Sveti Duh bo prišel nadte
in moč Najvišjega te bo obsenčila,
zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin.
In glej, tvoja sorodnica Elizabeta
je tudi spočela sina v svoji starosti;
in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna;
kajti pri Bogu ni nič nemogoče.«

Marija je rekla:
» Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!«
In angel je šel od nje.

Poslušali smo Kristusov evangelij.