Marijino Vnebovzetje, dnevna maša 15. avgust

Celotno besedilo v pdf obliki

PRVO BERILO: Marija je polna Božje slave
Raz 11,19a; 12,1-6a.10ab

Berilo iz knjige Razodetja.

Tedaj se je odprlo Božje svetišče v nebesih
in videla se je skrinja njegove zaveze.
In prikazalo se je veliko znamenje na nebu:
žena, obdana s soncem,
in pod njenimi nogami mesec
in na njeni glavi venec iz dvanajstih zvezd.
Bila je noseča in je vpila v porodnih bolečinah in mukah.

Še drugo znamenje se je prikazalo na nebu.
Glej, bil je velik ognjenordeč zmaj,
ki je imel sedem glav in deset rogov
in na svojih glavah sedem kron;
in njegov rep je potegnil s seboj tretjino nebesnih zvezd
ter jih vrgel na zemljo.

In zmaj se je ustopil pred ženo, ki je bila na porodu,
da bi požrl njeno dete, ko bi porodila.
In porodila je moško dete,
ki naj bi paslo vse narode z železno palico;
in vzeto je bilo njeno dete k Bogu
in k njegovemu prestolu.
Žena pa je ubežala v puščavo,
kjer ima prostor, ki ji ga je Bog pripravil.

In slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril:
»Zdaj se je uresničilo odrešenje,
moč in kraljevanje
našega Boga
in oblast njegovega Kristusa.«

To je Božja beseda.

SPEV Z ODPEVOM
Ps 44,10.11.12.16

Odpev: Kraljica stoji na tvoji desnici.

Kraljeve hčere ti prihajajo naproti,
kraljica stoji na tvoji desnici,
okrašena z zlatom iz Ofira. Odpev.

Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho,
pozabi svoje ljudstvo
in hišo svojega očeta! Odpev.

Kralj si bo želel tvoje lepote,
on je tvoj gospod,
njemu se pokloni! Odpev.

Spremijo jih z veseljem,
z veseljem in radovanjem,
stopijo v kraljevo palačo. Odpev.

DRUGO BERILO: Marija je prva deležna neumrljivosti
1 Kor 15,20-26

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
Kristus je vstal od mrtvih,
prvina njih, ki so zaspali,
ker je namreč po človeku smrt
in po človeku vstajenje mrtvih.
Kakor namreč v Adamu vsi umirajo,
tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli.
Toda vsak v svojem redu:
kot prvi Kristus,
potem, kateri bodo Kristusovi ob njegovem prihodu;
nato bo konec,
ko bo kraljevanje izročil Bogu in Očetu,
potem ko bo izničil vsako poglavarstvo
in sleherno oblast in moč.
Kajti kraljevati mora,
dokler ne položi vseh sovražnikov pred svoje noge.
Kot zadnji sovražnik pa bo končana smrt,
»kajti vse je podvrgel njegovim nogam.«

To je Božja beseda.

ALELUJA

Aleluja. Marija je vzeta v nebesa,
veselijo se angeli. Aleluja.

EVANGELIJ: Bog povišuje nizke
Lk 1,39-56

Iz svetega evangelija po Luku

Tiste dni je Marija vstala
in hitro šla v gore, v mesto na Judovem.
Stopila je v Zaharijevo hišo
in pozdravila Elizabeto.
Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav,
je poskočilo dete v njenem telesu;
in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom
in je vzkliknila z močnim glasom:
» Blagoslovljena ti med ženami
in blagoslovljen sad tvojega telesa!
In od kod meni to, da pride k meni
mati mojega Gospoda?
Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes,
je od veselja poskočilo dete v mojem telesu.
Blagor ji, ki je verovala;
kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!«

Marija pa je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje
v Bogu, mojem Zveličarju.
Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle.
Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi.
Kajti velike reči mi je storil On, ki je mogočen
in je njegovo ime sveto.
Od roda do roda traja njegovo usmiljenje
tistim, ki mu v strahu služijo.
Moč je pokazal s svojo roko,
razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svojega služabnika Izraela
in se spomnil usmiljenja – kakor je govoril našim očetom –
do Abrahama in njegovega roda ne veke.«
Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako tri mesece,
potem se je vrnila na svoj dom.

Poslušali smo Kristusov evangelij.