Devica Marija kraljica 22. avgust

celotno besedilo v pdf obliki

BERILO: Sin nam je dan
Iz 9,1-3.5-6

Berilo iz knjige preroka Izaija.

Ljudstvo, ki hodi v temi, gleda veliko luč;
nad prebivalci v deželi smrtne sence zasije luč.
Bogato daruješ radost, veliko veselje delaš;
ljudje se veselijo pred tabo, kakor se veselijo ob žetvi,
kakor se radujejo, ko se deli plen.
Ker jarem njegovega bremena in šibo na njegovem hrbtu,
palico njegovega zatiralca zlomiš
kakor ob dnevu Madiancev.

Ker dete nam je rojeno, sin nam je dan,
oblast je na njegovih ramah
in imenuje se:
Čudoviti svetovalec, Močni Bog,
Oče na veke, Knez miru.
Njegova je polnost oblasti, miru ne bo konec.
Vladal bo na Davidovem prestolu
in nad njegovim kraljestvom.
Utrdil ga bo in podprl s pravico in pravičnostjo
zdaj in vekomaj.
Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to naredila.

To je Božja beseda.

SPEV Z ODPEVOM
Jdt 13,18-20

Odpev: Blagoslovljena si med ženami.

Bog Najvišji te je blagoslovil, o hči,
med vsemi ženami na zemlji.
Slavljen je Gospod Bog,
ki je ustvaril nebo in zemljo. Odpev.

Tvoje upanje ne bo izginilo iz človeških src,
tako da se bodo večno spominjala, kako je Bog močan.
Bog naj ti nakloni večno poveličanje
in naj te milostno obsiplje s svojimi dobrotami. Odpev.

Kajti ko je bil naš rod ponižan,
nisi prizanašala svojemu življenju.
Odvrnila si od nas pogubo
in hodila po ravni poti pred našim Bogom. Odpev.

ALELUJA

Aleluja.
Pozdravljamo te, Kraljica neba, ki si v telesu nosila Odrešenika;
prosi za nas, ponižna in častitljiva Devica. Aleluja.

EVANGELIJ: Elizabeta blagruje Marijino vero.
Lk 1,39-47

‡ Iz svetega evangelija po Luku.

Tiste dni je Marija vstala
in hitro šla v gore,v mesto na Judovem.
Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto.
Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav,
je poskočilo dete v njenem telesu;
in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom
in je vzkliknila z močnim glasom:
» Blagoslovljena ti med ženami
in blagoslovljen sad tvojega telesa!
In od kod meni to, da pride k meni
mati mojega Gospoda?
Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes,
je od veselja poskočilo dete v mojem telesu.
Blagor ji, ki je verovala,
kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!«
Marija pa je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje
v Bogu, mojem Zveličarju.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.