Lurška Mati Božja 11. februar

Celotno besedilo v pdf obliki

Berilo: Napeljem k njemu mir kakor reko
Iz 66,10-14c

Berilo iz knjige preroka Izaija.

Veselite se z Jeruzalemom!
Radujte se nad njim vsi, ki ga ljubite!
Vriskajte od veselja z njim vsi,
ki žalujete nad njim!
Da se nasesate in nasitite
na prsih njegovih tolažb,
da se nasrkate in se okrepite od polnosti njegovega bogastva.
Kajti tako govori Gospod:
Glej, napeljem k njemu mir kakor reko in kakor preplavajoč potok veličastvo narodov.
Njegove dojenčke bodo nosili na ramah
in na kolenih ljubkovali.
Kakor dečka, ki ga tolaži njegova mati,
tako vas bom jaz tolažil.
V Jeruzalemu boste potolaženi.
Ko boste to videli, se bo razveselilo vaše srce
in vaše telo vzcveti kakor nežna trava.
Tako bo Gospodova roka
očitna na njegovih služabnikih.

To je Božja beseda.