Sveti Jožef, mož Device Marije 19. marec

Celotno besedilo v pdf obliki

PRVO BERILO: Bog mu bo dal prestol njegovega očeta David
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16

Berilo iz druge Samuelove knjige.

Tiste dni je bila Natanu sporočena Gospodova beseda:
»Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu:
Ko se ti dopolnejo dnevi in pojdeš k svojim očetom,
bom določil tvojega telesnega sina za tvojega naslednika
in bom utrdil njegovo kraljestvo.
Ta bo sezidal hišo mojemu imenu
in prestol njegovega kraljestva bom utrdil na veke.
Jaz mu bom oče, on mi bo sin.
Tvoja hiša in tvoje kraljestvo
bosta obstala pred teboj na veke.
Tvoj prestol bo utrjen na veke. «

To je Božja beseda

SPEV Z ODPEVOM
Ps 88,2-3.4-5.27.29

Odpev: Njegov zarod ostane vekomaj.

Gospodove milosti bom na veke opeval,
vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.
Rekel sem namreč:» Milost ime večne temelje. «
Z nebes si utrdil svojo zvestobo. Odpev

»Zavezo sem sklenil s svojim izvoljencem,
prisegel sem Davidu, svojemu služabniku:
na veke utrdim tvoj zarod,
za vse rodove utemeljim tvoj prestol«. Odpev

On me bo klical: Moj oče si ti,
moj Bog in skala mojega zveličanja.
Vekomaj mu ohranim svojo milost
in trdna mu bo ostala moja zaveza. Odpev

DRUGO BERILO: Vztrajno je zaupal Rim 4,13.16-18.22

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre, Abrahamu ali njegovemu potomstvu je bila dana obljuba, da bo dedič sveta, ne zaradi postave, ampak zaradi pravičnosti iz vere. Zato »iz vere«, da je »po milosti« , da je obljuba zagotovljena za vse potomstvo, ne samo potomstvo iz postave, ampak tudi iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh, kakor je pisano: »Za očeta mnogih narodov sem te postavil« pred njim, ki mu je veroval, pred Bogom, ki oživlja mrtve in to, kar ne biva, kliče, da biva. Proti upanju je upal in veroval, da postane oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno: »Tako bo s tvojim potomstvom.« Zato se mu je to tudi štelo v pravičnost.

To je Božja beseda.

VRSTICA PRED EVANGELIJEM OZIROMA ALELUJA Ps 83,5
(Aleluja.) Blagor tistim, ki prebivajo v tvoji hiši, Gospod,
vedno te bodo hvalili. ( Aleluja.)

EVANGELIJ: Jožef je ubogal angela
Mt 1,16.18-21.24a

Iz svetega evangelija po Mateju.

Jakob je imel sina Jožefa, moža Marije,
iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus.
Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako:
Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom,
je bila, preden sta prišla skupaj,
noseča od Svetega Duha.
Ker je bil njen mož, Jožef, pravičen
in je ni hotel osramotiti,
jo je sklenil skrivaj odsloviti.

Ko je to premišljeval,
glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi,
svoje žene Marije;
kar je namreč spočela, je od Svetega Duha.
Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus,
ker bo on odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. «
Ko se je Jožef prebudil iz spanja, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Ali:

EVANGELIJ: Tvoj oče in jaz sva te žalostno iskala
Lk 2,41-51a

Iz svetega evangelija po Luku.

Jezusovi starši so hodili vsako leto v Jeruzalem
na velikonočni praznik. Ko je Jezus dopolnil dvanajst let
in so po navadi praznika šli v Jeruzalem
ter se po končanih prazniških dneh vračali,
je ostal deček Jezus v Jeruzalemu
in njegovi starši tega niso opazili.

Misleč, da je pri druščini,
so šli dan hoda ter ga iskali med sorodniki in znanci.
Ko ga niso našli,
so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali.
Po treh dneh so ga našli v templju,
ko je sedel sredi učiteljev,
jih poslušal ter vpraševal.
In vsi, ki so ga slišali, so strmeli
nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko so ga starši zagledali, so ostrmeli
in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama to storil?
Glej, tvoj oče in jaz sva te žalostno iskala.«

In rekel jima je : »Kaj sta me iskala? Ali nista vedela, da moram biti v tem,
kar je mojega Očeta?«
Toda ona nista razumela besed,
ki jima jih je rekel.
In vrnil se je z njima ter prišel v Nazaret
in jima bil pokoren.

Poslušali smo Kristusov evangelij.