Zdrava, Marija V Marijinem imenu smo vsi sprejeti.

Bratje in sestre, poslušalci Radia Ognjišče!

“Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj …” Tako pozdravi angel Marijo, ko jo v Božjem imenu obišče v Nazaretu. Poimenuje jo, saj se veseli njene osebe. Marija ne sprejme Božjega naročila kot kakšen brezimni predmet, ampak kot živa oseba z vsemi svojimi značilnostmi. Ta pozdrav veliko obeta, saj Bog ponovno obiskuje svoje ljudstvo.

Kaj nam govori ime? Če me kdo pokliče po imenu, se odzovem. In ta, ki me pokliče po imenu, mi s tem pokaže, da se zanima zame, da me ima rad. Tako je znamenje odnosa do ljudi in do Boga. Kako sem vesel, če sem med ljudmi nekdo, če me ne cenijo samo po tem, kar zmorem, ampak predvsem po tem, kar sem, in me bližnji kot takega tudi sprejmejo. Biti blizu pa ni samo nekakšno znamenje preračunljive bližine, ampak predvsem duhovnega bogastva in ujemanja. Moje ime predstavlja mojo osebnost in tisti, ki me ljubi, me ljubi v celoti, takšnega, kot sem. Ime je več kot le podatek. Je predstavitev mene samega. Kako drugačni smo, če že takoj na začetku čutimo, da nas drugi sprejemajo in se nam ni treba boriti za njihovo naklonjenost.

Najpomebnejše ime za nas je Jezusovo ime. Če ob svojem imenu začutim bližino, pa ob Jezusovem imenu začutim čisto Božjo bližino. Jezusovo ime je tisto, v katerega smo krščeni in me v življenju spremlja. Vsak dan se spomnim tega imena, saj se pokrižam: “V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.” Z Jezusom pa se ne srečujem samo povrh, ampak je vsako srečanje z Bogom pravi vstop v najgloblje skrivnosti Svete Trojice. Toda kako vstopiti v to sveto življenje? Tako, da se damo voditi Svetemu Duhu in da Sveti Duh pride nad nas. On nas objame in nas naredi vredne vstopiti v skrivnosti evangelija.

Kakor pa je Marija zaživela polnost svojega življenje tako, da je sprejela Božje poslanstvo, tako ga lahko sprejmemo tudi mi. Ko se pokrižamo, kličemo nase Svetega Duha, ki naj nas posveti, da bi lahko vstopili v skrivnost Svete Trojice. Ravno tako, kakor se je zgodilo, ko je Bog Marijo poklical po imenu, da je spočela Božjega Sina. Sveti Frančišek pravi, da smo lahko tudi mi Gospodove Matere. Tudi mi lahko preko svojega življenja svetu prinašamo Boga.

Če je torej Jezusovo ime tisto, ki pove, da Bog rešuje in se ga oklepamo zaradi izredne Božje bližine, tako je Marijino ime tisto, preko katerega v te Božje skrivnosti v celoti vstopamo. Marija je tista, ki nam z vsebino tega, kar je, pove, da smo poklicani vstopiti v Božje globine. Marija nas vabi, naj tudi mi vstopimo v svete skrivnosti. V tem je največja izpolnitev našega življenja. Kakor je križ na čelu naš pečat Božje prisotnosti, tako naj bo iskren vzklik “Zdrava,
Marija!” tista beseda, ki nas popelje, da v Božje globine resnično vstopimo.

Slovenci se imenujemo in smo Marijin narod. Naj nam to ne bo samo potuha, ampak predvsem zaveza, da bo med nami Bog prebival in ga bomo s svojimi dejanji vedno upodabljali. “Jaz bom prebival z njimi. Oni bodo moje ljudstvo in jaz bom njihov Bog.” Naj bo to resnica našega življenja.

Molimo.
Marija Pomagaj, kraljica Slovencev.
Prosimo te za to, da bi v sebi upodabljali Božje življenje.

Tvoj poklic je velik,
a vseeno čutimo, da ima Bog za nas podobno poslanstvo.

Tvoja dejanja so sveta,
toda čutimo, da tudi nam Bog ponavlja: “Bodite sveti, kajti jaz sem svet.”

Tvoje ime je veliko med vsemi narodi.
Tudi nas Bog ni ustvaril za pogubljenje in pozabljenje,
ampak za večno življenje. Amen.