“Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod je edini!
Ljubi Gospoda, svojega Boga,
z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo!
Te besede, ki ti jih danes zapovedujem,
naj bodo v tvojem srcu “(5 Mz, 6, 4-6).

Danes začenjamo premišljevanje o tem, kako izpovedujemo vero v našega Boga. Osnovni obrazec, ki izraža našo vero, je veroizpoved. V njej izražamo glavne temelje naše vere. Pomembno je, da se je Bog že od začetka obračal na svoje ljudstvo in mu hotel biti blizu. Obiskoval ga je po svojih prerokih in mu dajal navdihe, ga vodil ali ga sam spremljal. To njegovo obiskovanje čutimo tudi danes. Od trenutka, ko je Bog poslal na svet svojega Sina, pa je ta Božja prisotnost neprekinjena. Boga lahko neprestano čutimo v svojem srcu. Uresničuje se njegova obljuba, ko je rekel: “Z vami sem vse dni do konca sveta.”

In ko izgovorim v veroizpovedi VERUJEM V ENEGA BOGA, najprej pomislim, da je to ljubeči Bog, ki človeka z ljubeznijo spremlja in mu daje vse, kar ima. To je Bog, ki nas ne ogroža, ampak nas spremlja, varuje in se nam daje vsak trenutek našega življenja. Tudi to, da je Bog eden, je vesela resnica odrešenja.

Nekdo je razložil enost našega Boga takole: »Če ima človek več glavnih ciljev, ne more imeti miru v sebi, če pa se osredotoči na en sam cilj, lahko v miru izpolni to, kar je.« To je res, a še veliko več kot to. Naš Bog je eden predvsem zato, ker je popolna edinost in popolna ljubezen. On se nam daje, ker se daje najprej znotraj sebe kot Sveta Trojica, tri Božje osebe, ki se popolnoma ljubijo. Bog ni pomemben v našem življenju zato, ker deluje ljubeče, ampak zato, ker JE ljubezen.

Ko molimo: »Verujem v enega Boga,« se spomnimo tudi vse odrešenjske zgodovine in trpljenja, ki so ga darovali vsi, ki so se odločili za enega Boga. Abraham, Mojzes, Ana, preroki in navsezadnje Marija. Nasproti vsem ponudbam staviti samo na eno nevidno gotovost! K temu nas lahko nagne samo vera.

Ko Marija zasliši besede: »Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj!« se prestraši, a odzove. Z angelom stopi v pogovor, ker ve, da je poslanec živega Boga. Vse možne poti svojega življenja zamenja za eno pot, in samo eden je, ki stoji za to potjo: živi Bog, v katerega veruje, ki ga ne more dokazati in ne držati za besedo, kakor ga mi danes ne moremo. Toda veruje. In Marija sliši trikrat blagrovanje svoje vere, ki je edini pravi odmev na njeno popolno odločitev za enega Boga. Blagoslovljena si med ženami; blagor ji, ki je verovala; blagor tistim, ki mojo besedo poslušajo in jo ohranijo.

Ker je njen odnos tako čist, je lahko usmerjen v Boga, ki je eden in edini in vsemogočen. Marija na novo človeštvu podari ljubečega troedinega enega vsemogočnega Boga.
Današnji dan si večkrat ponovimo: “Verujem v enega Boga.” V svojih mislih, v svojih dejanjih in v svojih besedah.

Molimo:
Marija Pomagaj, kraljica Slovencev.
Na leto vere se pripravljamo z veroizpovedjo.
Bila si ob nas, ko smo se rodili kakor narod,
bodi z nami tudi v letu vere, ko se moramo kot narod preroditi.
Prosimo te, da bi znali vedno prihajati pred tebe,
te častiti in da bi se vedno dali voditi tebi,
ko nas vodiš v samo skrivnost troedinega Boga.
Amen.