Karkoli vam Jezus reče, storite Bog preko Marije postane del tega sveta in se poveže z vsakim človekom. Nas pa vabi, da smo vez, ki človeško povezuje z božjim.

Predragi poslušalci radia Ognjišče!

Že nekaj dni se obračamo k Jezusu, da bi okrepili našo vero, Boga in njegovo delovanje bolje spoznali in izvedeli za vsa čudovita Božja dela, ki jih je Bog nekoč storil za nas in jih izvršuje tudi danes. Danes namreč Božje delovanje ni nič manjše in ni bolj oslabljeno, kakor v času, ki ga opisujejo dogodki Svetega pisma in evangelija. Jezus je prišel na svet in postal človek, da bi se lahko združil z nami. Toda to ni bil samo nekakšen omejen zgodovinski trenutek. Jezus sam pove, kakšna je narava tega njegovega obiska na zemlji. Pravi: “Jaz sem z vami vse dni do konca sveta.”

Toda govoriti o preteklosti in prihodnosti, posebej tisti daljni, ima lahko eno veliko napako: čisto nič se nas ne dotika. Lahko razpravljamo o tem kot o kakšni teoriji, ki pa se ne dotakne našega srca. Kristjan je človek upanja, kar pomeni, da raste iz preteklosti, se oklepa sedanjosti, njegovo srce pa hrepeni po odrešenju.

Jezusovo učlovečenje je čudovit zgled. Jezus ni ostal oddaljen od ljudi, ampak je prišel med nas. Ni se ogibal bolečin, ki so ga čakale že prvi trenutek, ko je stopil na zemljo. Če pa je sam najvišji Bog želel postati nekdo izmed nas in se tega ni izogibal, pa smo tudi mi poklicani, da ga v tem posnemamo. Da z vsem srcem živimo sedanjost in s sveto iznajdljivostjo in sveto zavzetostjo živimo trenutek, v katerem smo, in iščemo množico vezi s sedanjim življenjem. Te vezi bodo svet povezovale z Bogom preko nas.

Najlepši zgled tega je Marija. Ona je dopustila, da je Bog uporabil vse njene moči, vso njeno voljo, vse njeno veselje in je preko nje postal del tega sveta. Tudi Marija ima svoj delež pri tem, da je Jezus tako močno sklenjen z vsakim človekom. Tudi Marija ima popolno izkušnjo o tem, kaj pomeni učlovečenje. Zato vsak trenutek svojega življenja živi ta popolni dotik Boga, to veliko izkušnjo odrešenja.

V svatbi v Kani galilejski Marija reče svojim rojakom: “Karkoli vam Jezus reče, storite!” Kaj je želela reči? Da nas želi Jezus razvrednotiti, in da moramo na to pristati? Da nas Jezus sme uporabiti kot orodje brez čutev in razuma? Nikakor. Marija ve in veruje, da je on Odrešenik, ki z vsem spoštovanjem srečuje, blagoslavlja in preustvarja človeka. Marija zato pravi, da naj človek naredi, kar je njegova dolžnost, nek majhen del tega, kar je prav, in kar je po Božji volji dobro. Bog pa bo po svoji milosti izpolnitvi te majhne dolžnosti priložil ogromen milostni dar odrešenja. Nekaj podobnega bo kasneje Jezus rekel Petru: “Kar jaz delam, ti zdaj ne razumeš, a razumel boš kasneje.”

Ne moremo razumeti vsega, kar Bog dela, smemo pa pri tem delu sodelovati. Toda na izpolnitev nam ni treba čakati do konca sveta. Nagrada pride že takoj. Voda se je takoj spremenila v vino, Petrovo srce pa je že takoj, v naslednjem trenutku, deležno spoznanja, da umivanje nog ni samo higiena, ampak prava Božja bližina, ki se daje prav vsakemu človeku, to je dar večnega življenja, zaradi katerega je Jezus v ljubezni prišel med nas.

In mi, kristjani današnjega časa? Naj odpuščamo? Karkoli vam reče, storite! Naj spoštujemo vsakogar? Karkoli vam reče, storite! Naj ljubimo tudi sovražnike? Karkoli vam reče, storite! Naj izpolnjujemo tudi svoje najbolj preproste dolžnosti? Karkoli vam reče, storite! Naj si drznemo približevati Bogu v molitvi in evharistiji? Karkoli vam reče, storite!

Molimo.
Marija Pomagaj, kraljica Slovencev!
Hvala ti, ker lahko ob tebi doživljamo,
kako nam je najvišji, vsemogočni in dobri Bog blizu.
Kako je po njegovi odločitvi on sam del našega življenja.
Hvala ti, ker si nam ga podarila in nam ga še danes podarjaš.
Prosimo te, v današnjem času nam dajaj veselja
in vlivaj v srca upanje,
da bomo čutili, kako nam je Bog blizu.
Amen.