Ideal odnosa Svete Trojice Marija nas vabi v odnos z Bogom, ki ga občudujemo v Sveti Trojici.

Gorje tistemu, ki zaupa ali pa: tisti, ki zaupa, bo razočaran! To se danes pogosteje sliši, kakor to, da je verovati lepo, da se splača svoje življenje položiti v roke Boga ali drugega človeka. Toda Marija je naš velik zgled vere, h kateri se vedno znova vračamo. Marija vedno znova deluje kot tista, ki se popolnoma predaja Bogu in tako doživi izpolnitev vseh Božjih obljub. In Elizabeta vzklika: “Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji ne povedal Gospod” (Lk 1,45).

Vera je najprej znamenje, da nisem omejen samo s svojimi sposobnostmi in močjo, ampak sem pripravljen staviti na tisti medprostor, ki se pojavlja med nami. Vera je najprej priznavanje prvega in največjega odnosa, to je odnosa z Bogom. Ta odnos je najprej tisti, ki ga občudujem v Sveti Trojici. To je pravi odnos brez prilaščanja, brez laži in sprenevedanja. To je polni odnos, v katerem se tri Božje osebe druga drugi dajejo in se izročajo. V tem dajanju ni nobenega ponižanja.

V svobodi in dostojanstvu je ta odnos Svete Trojice velik ideal za vsakega izmed nas. Marija nas vedno znova vabi, da bi vstopili v ta odnos. Kakor je bila ona sposobna sprejeti, da je Sveti Duh prišel nad njo, tako nas ona približuje vsakemu človeku. S svojim: “Kako se bo to zgodilo?” (Lk 1,34) Marija postane pravi most med človekom in Bogom, večnim popolnim in najvišjim. Kot odgovor na Marijino vprašanje, ki je čista odprtost za Božjo pobudo, se razodene vsa Sveta Trojica v svoji popolnosti: Oče, Sin in Sveti Duh se v tistem trenutku razodenejo kot odgovor na njeno vprašanje: “Sveti Duh bo prišel nadte, in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin.”

Sveti Duh, Najvišji, in Sveto so tri osebe, ki se razodevajo po Mariji. Marija je še danes tista, ki nas vabi v ta odnos. Marija je tista, ki ni le preprosto izpolnjevalka naših želja. Če pridemo na Brezje in pri njej iščemo pomoč, nam ona nikoli ne da odgovora, predmeta, ki si ga želimo, zdravja, miru ali česarkoli drugega, kar prosimo.

Marija najprej naredi tisto, kar je naredila ob trenutku oznanjenja. V človekovo življenje pripelje Sveto Trojico in človek se znajde v čisto drugačem okolju. Takrat človek sam postane sodelavec pri delu odrešenja. Marija je bila včasih in je še danes pravi most med Bogom in ljudmi. Njena materinska vloga se ni končala na božič pred 2000 leti, ampak Boga Cerkvi prinaša še danes.

Vera je nadalje pravo znamenje, da lahko ta čudoviti odnos Svete Trojice dobiva podobe tudi v našem življenju. Sveta Družina je že drugačna podoba te ljubezni, bližja in nam dostopnejša, toda zibelka iste ljubezni, ki jo daje Bog. Tudi v Sveti Družini se je razodela slava ob prihodu živega Boga in se še danes razodeva v vsaki družini, ki resnično vztrajno živi veselje odrešenja. Tudi naše družine so lahko zibelke čiste trojiške Božje ljubezni. Tudi naša krhka telesa in naši krhki nameni so lahko posoda za čudovito izpolnitev tega, kar nam naroča Gospod.

Družina je že po svojem načinu in obliki taka, da v njej gojimo najčistejša čustva in najlepše odnose. Vsaka dobra družina nam preprečuje, da bi se ustavili v sebi in zagledali samo vase, vsaka družina, v kateri je spoštovanje, odpravlja sebičnost, vsaka družina, v kateri je prizadevanje za dobro, pripomore, da se Bog uteleša v naših medsebojnih odnosih in da tudi naša človeška narava dobiva take oblike in sledi takemu razvoju, ki je skladen z Božjimi darovi, s katerimi se lahko zraste.

In Marija lahko po Božjem navdihu posveti prav vsak odnos, v katerega vstopamo in s tem postajamo ljudje veselja in upanja. Vsak odnos me prisili, da zapustim misel o tem, da sem edini pomemben človek na svetu. Odpre me in naredi ranljivega. A ne samo to. Napravi tudi, da postanem bolj občutljiv za prihod Boga. Ko ga najdem v bližnjem, je to jasno znamenje, da me je Bog čakal da bi me z ljubeznijo srečal.

Molimo.
Marija Pomagaj, kraljica Slovencev.
Hvala ti, ker v tebi lahko srečamo Boga.
Naše želje ob tebi postanejo pravi pogovor z Bogom.
Naše potrebe postanejo temelj novega upanja.
Naša vera ob tebi postane oprijemljiva.
Ko se zatekamo k tebi, naša Mati,
nas uči poslušati Besedo.
Daj tudi nam,
da bomo ostali odprti za Boga
in nas čas ne bo oddaljil od Tebe.
Utrdi našo vero, Marija Pomagaj! Amen.