Fatimska Mati Božja 13. oktober

Spominski dan Marijinih prikazovanj trem otrokom v portugalski Fatimi vsakega trinajstega v mesecu od maja do oktobra 1917 liturgično sicer še ni dobil takega poudarka kot prikazovanja v Lurdu (gl. 11. februar) ali starejša v mehiški Guadalupi (gl. 12. december). Povabilo Marije, naj se svet, posebej Rusija, posveti njenemu brezmadežnemu Srcu (Pij XII. leta 1942), pa je dalo nov poudarek starejšim oblikam te pobožnosti in tudi posebnemu liturgičnemu praznovanju (gl. na začetku meseca junija). Romarji z vsega sveta prihajajo v Fatimo zlasti po Marijinem letu 1954. Leta 1967 je bil tam papež Pavel VI., leta 1982 pa se je prišel zahvalit Mariji tudi Janez Pavel II., ker je prežive1 atentat, ki je bil izvršen nanj na trgu sv. Petra v Rimu 13. maja 1981. V zadnjih letih potuje kip Fatimske Marije po raznih deželah, tudi po Sloveniji. Dne 13. maja 2000 je papež Janez Pavel II. v Fatimi razglasil za blažena otroka Frančiška in Hijacinto Marto. Godujeta skupaj 20. februarja. Fatimski Mariji sta v Sloveniji posvečeni dve cerkvi.

Smolik

VIR: Leto svetnikov, 4, 1999. Smolik, M., ur., Celje, Mohorjeva družba, str. 102.