Pridige za binkošti

Vstajenski vzorec

Celotno besedilo v pdf obliki

Praznik binkošti, v angl. pentecost, je judovski praznik žetve; 50 (pente) dni po pashi, ko so zbrali vse darove po Božji rešitvi Izraelcev iz Egipta. In praznovali.

Krščanska priredba tega pomembnega liturgičnega praznika je enako naravnana. Izpopolnjena je v Jezusovi smrti in vstajenju, ki je za nas postalo nova pasha, odločilni izhod vseh Božjih ljudi – ne samo iz zgodovinske sužnosti, ampak iz greha in smrti. Darovi Svetega Duha, ki so se izlili na Cerkev, so nova žetev, ki omogoča učencem sejati Božjo besedo po vsem svetu.

Luka o binkoštih v apostolskih delih ponovi zgodbo o učlovečenju z začetka svojega evangelija. Tako kot je po Svetem Duhu Marija spočela in rodila Jezusa, tako je na binkoštni dan Duh spočel in rodil Cerkev, ki je Kristusovo telo v svetu. Zato je tako pomembno, da je Luka postavil Marijo med učence v zgornjo dvorano, ko so molili za prihod Duha. Marijina vera navdihuje vero učencev, ki morajo reči: “Da,” kot je rekla ona, da bi se rodila Cerkev.

Binkošti razširijo božič in veliko noč v času in prostoru. Vsak kristjan je krščen v skrivnost učlovečenja. Vsak učenec je povabljen, da dozori, ko prejme Svetega Duha v vsak kotiček svojega človeškega življenja. Velikonočna skrivnost – Jezusova smrt in vstajenje – prežema naše vsakodnevne dejavnosti.

Kadarkoli kdo od učencev naredi nekaj iz nesebične ljubezni, razodeva Jezusovo smrt. Ko kdo izmed učencev veselo žanje sadove nesebične ljubezni v skupnosti, obhaja Gospodovo vstajenje. To je bistvo krščanskega življenja. To je središče vsake evharistije. To so naše žrtve, združene z Jezusovo smrtjo, in naša življenja, obnovljena z njegovim vstajenjem. To je vir našega občestva in naše poslanstvo v svetu.

Če pomnožimo vstajenski vzorec v vsakem Jezusovem učencu, lahko vidimo, kako je Kristusovo telo prisotno v svetu. Tako veliko gibanje je mogoče samo v moči Svetega Duha.

V Janezovem evangeliju je Duh zagovornik, ki dela s Cerkvijo in v njej. Čeprav Duh ne dela ničesar, pomaga, da je Jezus prisoten in delujoč v svetu. Mi smo Jezusove roke in noge, oči in ušesa, glas in dotik. Vstali Jezus daje učencem moč, da odpuščajo in podarjajo Božji mir. To je zdaj naše novo poslanstvo.

Duh spomni učence vsega, kar je Jezus rekel in storil. Ne samo, da nas pouči, ampak da bi zmogli Jezusa posnemati. Duh nam obljublja, da bo Jezusova moč učinkovita tudi za nas. A reči moramo DA, kot je rekla Marija, in ohraniti zvestobo, da se bo skrivnost še naprej razodevala.

Binkošti niso konec, ampak začetek Jezusove zgodbe, ki se nadaljuje preko nas. Smo učlovečenje v našem času in prostoru. Žetev nas napolnjuje z Božjim življenjem, a nam daje tudi delež tistega semena, ki ga moramo sejati, da bo žetev še obilnejša.

Danes je rojstni dan Cerkve. Obenem smo na prizorišču, zbrani, da nas nahranijo in nam dajo moči, preden bomo poslani, da pričamo o Jezusovem sporočilu. Zajemimo sapo, naj nas napolnita ogenj in energija, ko bomo prinašali Duha svetu.

avtor: P. Marin
prevod: P. Grimani
http://celebrationpublications.org