Pridige za 6. velikonočno nedeljo

Vsi smo dobrodošli

Celotno besedilo v pdf obliki

Danes spet poslušamo berilo iz apostolskih del. Izbrani odlomek vsebuje osem od 48-ih vrstic iz desetega poglavja. To poglavje pripoveduje o pomembnem preobratu, ki se je zgodil v prvih stoletjih Cerkve. V veliko pomoč nam bo, če dopolnimo zgodbo, ki je samo grobo orisana v osmih vrsticah. Ta zgodba je namreč ključna za razumevanje, kako se je evangelij širil.

Po Jezusovem vnebohodu so učenci oznanjali veselo novico. Peter in učenci so bili Judi, prav tako večina teh, ki so jim sledili.

V desetem poglavju apostolskih del beremo o ne-Judu, možu tujega rodu po imenu Kornelij. Bil je rimski poveljnik – tujec, ki je bil odgovoren za sto vojakov.

V apostolskih delih beremo, da je bil Kornelij bogaboječ mož. Ta naziv označuje tiste ne-Jude, ki so sprejeli nekatere judovske običaje, niso pa postali Judje. Vemo, da je dajal miloščino in redno molil.

Nekega dne se mu je zaradi vdane molitve in dajanja miloščine zgodilo nekaj nepričakovanega. Angel je prišel k njemu in mu rekel: “Tvoje molitve in tvoje miloščine so prišle k Bogu in spomnil se je nate.”

Korneliju je angel rekel, naj pošlje odposlance v Jopo in prosi Petra, da pride k njemu v Cezarejo. Medtem, ko so možje potovali proti Cezareji, se je Peter v Jopi povzpel na streho, da bi molil. Ko je bil na strehi, ga je obiskal angel. Trikrat mu je angel pokazal vsakovrstne živali, ki so bile po judovski postavi prepovedane. Petru je angel rekel, naj poje te živali.

To videnje je bilo za Petra nepričakovano razodetje. Kot dober Jud je verjel, da so bile nekatere stvari “nečiste”. To niso bile samo jedi. Tudi tujci so bili nečisti, ker niso upoštevali navodil pri prehrani in so jedli tisto, kar je pri Judih veljalo za prepovedano.

Peter je se je moral prilagoditi temu novemu gledanju. Če je Bog sprejemal vse stvari in vse ljudi, potem mora Božje sporočilo o Jezusu Kristusu doseči vse ljudi – tujce enako kot Jude.

Ko so Kornelijevi odposlanci prispeli do Petra in ga prosili, naj gre z njimi, je po tem videnju takoj ukrepal in šel z njimi. Kasneje so tudi vsi učenci razumeli, da smo v Kristusu vsi povabljeni v Božje kraljestvo – zdaj in v večnosti. Vsi smo dobrodošli.

Danes tebe in mene Duh vabi, da širiva veselje evangelija med vsemi ljudmi. Papež Frančišek nam je zgled, kako širiti to vključujočo Božjo ljubezen. Po vsem svetu se časopisi polnijo z naslovi člankov o njegovi toplih in prisrčnih stikih z ljudmi vseh ras, kultur in ver. Sprejema in objema mlade in stare, bogate in revne, postavne in invalidne, ljudi različnih korenin, življenjskih stilov ter političnih in verskih nazorov. Za Frančiška smo vsi vključeni v Božjo ljubezen, posebno mesto pri tem pa imajo ljudje z obrobja.

Prav gotovo bo več ljudi sprejelo veselo novico in živelo po njej, če bodo doživeli učenca, ki prinaša Božjo ljubezen vsem, brez omejitev. Ta učenec je lahko papež Frančišek, lahko pa si to ti, lahko sem jaz.

avtor: R. Beaudoin
prevod: P. Grimani
http://celebrationpublications.org