Zdrava, Marija Ave, Maria

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas, grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Zdrava, Marija je najbolj znana marianska molitev. V zavesti vsakega kristjana je tik ob Gospodovi molitvi Oče naš.