Duhovnikova molitev k Devici Mariji pred mašo. Marija je evharistična žena. V pripravi na sveto daritev se lahko duhovnik zateče k njej, da bo vredno daroval sveto daritev.

O sveta Devica Marija, dobrotljiva in usmiljena mati, ubog in nevreden grešnik prihajam k tebi z vsem srcem in z vso ljubeznijo. Prosim tvojo dobrotljivost, stoj milostno, kakor si stala ob strani pri ljubljenem Sinu, ko je visel na križu, ob strani tudi meni, ubogemu grešniku, in vsem duhovnikom, ki tukaj in po vsej sveti Cerkvi danes mašujejo, da bomo s tvojo pomočjo pred obličjem najvišje in nedeljive Svete Trojice mogli darovati vredno in prijetno žrtev. Amen.