Angel Gospodov je oznanil Mariji Angelus Domini nuntiavit Mariae

Angel Gospodov je oznanil Mariji – in spočela je od Svetega Duha. Zdrava, Marija …
Glej, dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava, Marija …
In Beseda je meso postala – in med nami prebivala. Zdrava, Marija …
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica. – Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Angel Gospodov je prelepa molitev, ki jo kristjani molimo ob zori, opoldne in zvečer.