Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja! Regina coeli, laetare, alleluia.

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja.
Prosi za nas Boga, aleluja.
Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.
Ker je Gospod res vstal, aleluja.
Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške Matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Veselje nad Gospodovim vstajenjem izraža v velikonočnem času Marijina molitev Raduj se, ki izraža veselje nad zmago življenja.