Tebi izročam Kratko molitev k Mariji Pomagaj moli človek, ki se v starosti ozira na svoje življenje. Verjetno je bila molitev uporabljena na enem izmed romanj bolnikov in invalidov na Brezje.

Marija Pomagaj,
tebi izročam svoje življenje.
Sprejmi moje skrite bolečine
in tihe radosti,
moje tegobe in moje upe,
moj strah in moj pogum,
moje spomine in mojo starost.

Izprosi mi potrpljenje,
ljubeznivost in hvaležnost.

Po vseh viharjih življenja
pa me vzemi k sebi v nebesa.

Marija, tvoj sem
in tvoj hočem ostati.