Bodi z nami, breška Mati Molitev, ki poudarja, da je vsak vzgib vere vpet med Boga in ljudi. Marija iz dejanj svoje vere ni izključila bližnjih.

Marija Pomagaj, kraljica Slovencev.
Ti si znala okrepiti svojo vero,
da je postajala vedno bolj trdna.

Tvoja vera se na eni strani
dotika Boga,
na drugi ljudi.

Tudi mi čutimo, da nas
tvoja vera blagoslavlja in spreminja.
Prosimo te, varuj nas,
spremeni v nas tisto, kar se zdi, da se ne da spremeniti.
Okrepi v nas povezavo do Boga, ki smo jo sami že pozabili.

Bodi z nami, breška Mati,
Marija Pomagaj.
Amen.