FSR

Med duhovnimi družinami, ki jih je Sveti Duh vzbudil v Cerkvi, združuje Frančiškova družina vse tiste člane Božjega ljudstva, laike, redovnike in duhovnike, ki čutijo, da so poklicani hoditi za Kristusom po stopinjah svetega Frančiška Asiškega.

Na različne načine in v raznih oblikah, toda v živi medsebojni povezavi želijo uresničiti v življenju in pri poslanstvu Cerkve karizmo skupnega serafskega očeta. V okviru te družine ima Frančiškov svetni red svoje posebno mesto.

Oblikuje se kot organska zveza vseh katoliških bratstev, ki so razširjena po vsem svetu in odprta vsem skupinam vernikov. V njih se bratje in sestre, ki jih spodbuja Duh, da bi v svojem svetnem stanu dosegli polnost ljubezni, z zaobljubo obvežejo, da bodo živeli evangelij po zgledu svetega Frančiška in s pomočjo Vodila, ki ga je potrdila Cerkev.

Način življenja

Vodilo in življenje Frančiškovih bratov in sester v svetu je: izpolnjevati evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa po zgledu svetega Frančiška Asiškega, ki ga je Kristus navdihoval in mu bil središče življenja z Bogom in ljudmi …

Frančiškovi bratje in sestre v svetu si prizadevajo, da bi pogosto prebirali evangelij, ko prehajajo od evangelija v življenje in iz življenja k evangeliju.

Frančiškovi bratje in sestre v svetu iščejo živo in dejavno Kristusovo osebo:
a) v bratih in sestrah,
b) v Svetem pismu,
c) v Cerkvi in
d) v bogoslužnih opravilih.

Navdih in usmeritev njihovega evharističnega življenja je vera svetega Frančiška, ki je rekel: »Na tem svetu ne vidim od najvišjega Božjega Sina nič telesnega, razen njegovega presvetega telesa in predragocene krvi.«

Navdihnjeni od svetega Frančiška in z njim poklicani k obnovi Cerkve se goreče trudijo, da žive v polni edinosti s papežem, škofi in duhovniki, v zaupnem in odkritem dialogu o apostolski dejavnosti.

Kot »spokorni bratje in sestre« v moči svojega poklica upodabljajo svoj način mišljenja in ravnanja Kristusovemu, s pomočjo dokončnega in popolnega »spreobrnjenja« po evangeliju.
Na tej poti obnove je zakrament sprave prednostno znamenje Očetovega usmiljenja in vir milosti. Molitev in premišljevanje pa sta duša njihovega življenja in delovanja.

Ta in ostala navodila lahko dobite v knjigi: VODILO IN GENERALNE KONSTITUCIJE FRANČIŠKOVEGA SVETNEGA REDA. Brat Frančišek, Ljubljana, 2005.

K FSR na Brezjah spada okoli sto bratov in sester, ki imajo svoja redna srečanja vsako zadnjo nedeljo v mesecu. Ob 16.00 je sv. maša, ob 17.00 pa srečanje v prenovljeni dvorani nad zakristijo.

Če tudi vas navdušuje Frančiškovo evangeljsko življenje, se nam lahko pridružite! Obrnite se na naslov:

FRANČIŠKOV SVETNI REDFSR
SI – 4243 BREZJE, 72
Tel.: +3864 537 07 03
GSM +38641 505 427
E-pošta: leopold.grcar@rkc.si