Leopold Layer Zapis v Velikem biografskem leksikonu Mladinske knjige.

Layer, Leopold (Kranj, 20. 11. 1752-12. 4. 1828, Kranj), slikar. Po očetu slikarju je prevzel družinsko podobarsko delavnico, v kateri je izučil še veliko slovenskih podobarjev. S številnimi nabožnimi slikami za cerkve, predvsem na Gorenjskem (Begunje, Cerklje, Smlednik), je nadaljeval izročilo baročnih slikarjev ljubljanskega središča, zlasti Janeza Valentina Metzingerja, pozneje pa je posnemal slikarsko govorico Martina Johanna Schmidta (sliki Mučeništvo sv. Lovrenca in Kristusovo vstajenje). Njegova najbolj znana umetnina je t.i. Marija Pomagaj v romarski cerkvi na Brezjah (1814); poslikal je prezbiterij župnijske cerkve v Tržiču (1815). S freskami je okrasil več znamenj in pročelij kmečkih hiš; izdeloval je slike na steklo in panjske končnice. Layer velja za zadnjega baročnega slikarja na Slovenskem, Narodna galerija v Ljubljani hrani 34 njegovih del.

Vir: Osebnosti – veliki slovenski biografski leksikon, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2008