Čudežna ozdravljenja Mnogi romarji poročajo o izrednih dogodkih, ki so se jim zgodili na Brezjah ali po priprošnji Marije Pomagaj.

Prvi čudeži ozdravljenja so se zgodili 50 let po vzpostavitvi božje poti in tudi danes se dogajajo bolj ali manj izpričani.

Vsakodnevno pa se na Brezjah dogajajo čudeži spreobrnjenja pri spovedi, ko tisoči iščejo mir srca in ga po Božjem posredovanju tudi prejmejo.

V zahvalo za premnoge uslišane prošnje in številne milosti, ki jih deli brezjanska Marija, romarji v kapeli pustijo votivne podobe in druge predmete, ki jih spominjajo na njeno pomoč. Zahvale in prošnje so shranjene v več sto romarskih knjigah.