Živi rožni venec za edinost Cerkve, nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih

Kaj je Živi rožni venec?
Živi rožni venec (ŽRV) pomeni skupino molilcev, zbranih v enem ali več vencih po 20 oseb, ki ob premišljevanju Jezusovega in Marijinega življenja molijo eno od 20 skrivnosti rožnega venca. Tako en venec molivcev izmoli vsak dan vse 4 dele rožnega venca. Namen Živega rožnega venca je zahvala Kristusu in Mariji, Božji Materi, ter prošnja za velike potrebe vesoljne Cerkve, med katerimi je na prvem mestu potreba in nujnost edinosti, pa tudi molitev za obuditev novih duhovnih poklicev.

Kaj je poslanstvo ŽRV?
Živi rožni venec za edinost Cerkve, za nove duhovne poklice in za svetost ter stanovitnost poklicanih se imenuje molitev desetke svetega rožnega venca, za katero se ljudje odločijo ob spoznanju, da manjka danes v svetu več kakor sedem milijonov novih duhovnih poklicev, in da mora biti vsak duhovni poklic od nekoga izmoljen in tudi iztrpljen. Predvsem pa je ta molitev rožnega venca odgovor na Jezusovo naročilo: “Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.” (Mt 9,37.38; Lk 10,2).

Kako lahko postanem del ŽRV?
Svojo odločitev sporočite na naslov:
Živi rožni venec (ŽRV)
Brezje 72
SI 4243 BREZJE

tel: 041 347 069
e-pošta: krizostom.komar@rkc.si

Vsak novi molilec pošlje podatke s priimkom, imenom, datumom rojstva, točnim naslovom, telefonom in podpisom. Kot odgovor bo po pošti prejel zloženki z navodilom in kratko meditacijo k posameznim desetkam, molitveno izkaznico, v kateri bo našel razpored svoje desetke za vsak mesec ter listič Žetev, da bo ob papeževih besedah ali zgledih svetnikov poglobil svojo molitev, žrtev in trpljenje za edinost Cerkve, za nove duhovne poklice ter za njihovo stanovitnost in svetost. Če pa kdaj ne bi mogel zmoliti svoje desetke, daruje v ta namen Bogu po Mariji trpljenje in preizkušnje tistega dne.

Kako živi ŽRV?
Danes je v Živi rožni venec vključenih že preko 16.500 molilcev v domovini in po svetu. Dvajset članov skupaj se imenuje »ROŽA«, dvajset ROŽ je »ROŽNI GRM«, dvajset ROŽNIH GRMOV je »MARIJIN VRT«. Vse pa zedinja v ljubezni do Boga in Marije molitev, žrtev in trpljenje, darovano za edinost Cerkve, za nove duhovne poklice in za njihovo stanovitnost ter svetost.

ŽRV v varstvu Marije Pomagaj
Molilci Živega rožnega venca in njihovo delo so zaupani varstvu Device Marije, Matere večnega in velikega duhovnika Jezusa Kristusa in Matere nas vseh, ki jo kličemo Marija Pomagaj. Letna srečanja molivcev ŽRV so na Brezjah na binkoštno soboto. Pri Mariji Pomagaj pa ža molilce vsako leto pripravljamo duhovne vaje.

Vabimo vas, da se tej globoki in tako potrebni molitvi pridružite tudi vi.

P. Krizostom KOMAR