Novice
31. marec 2024
Velika noč Gospodovega vstajenja Danes praznujemo največji čudež in temelj naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Praznični dan smo tudi pri Mariji Pomagaj pričeli z vstajenjsko procesijo okoli bazilike.

Velika noč je praznik veselja in upanja. Veselje kristjani izražamo z vzklikom Aleluja, ki pričenja slovesno bogoslužje. K jutranji, vstajenjski sveti maši v baziliki Marije Pomagaj, se je zbralo veliko število vernikov, ki so Vstalemu sledili v procesiji okoli Marijinega narodnega svetišča. Procesijo smo pričeli v kapeli Marije Pomagaj in potem z Vstalim Kristusom krenili okoli bazilike Marije Pomagaj.
Vstajenjsko sveto mašo je vodil rektor svetišča, dr. p. Robert Bahčič, ob njem so somaševali p. Krizostom Komar, dr. Bogdan Kolar ter g. Drago Lavrič.
V nagovoru številnim vernikom, ki so se udeležili vstajenjske svete maše je p. Robert Bahčič me drugim dejal: “Ob premišljevanju Gospodovega vstajenje se najprej začudimo, zakaj je Gospod vstal na skrivnem, brez prič. Nikogar ni bilo zraven. Ko pa smo poslušali o njegovem trpljenju, o poti na Kalvarijo, je bilo veliko hrupa, množica, vojaki, besnenje … Na tej poti proti križu vidimo Jezusovo ponižnost v njegovem izničenju, brez besed. Vdan v Očetovo voljo.
Tudi v slavi vstajenja vidimo Kristusovo ponižnost, ki je enaka ponižnosti v Njegovem izničenju na Kalvariji. Ob vsem tem premišljevanju se lahko spomnimo besed preroka Izaija: »To govorí Gospod: »Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. Polóžil sem nanj svojega duha. Narodom bo delil pravico. Ne bo vpil, ne bo kričal in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsa ne bo zlômil in tlečega stenja ne ugásil. Zvesto bo delil pravico.« (Iz 42,2-3)
Tudi po vstajenju se ni nikomur maščeval, nikogar poniževal ali se poviševal. Ostaja skrit in samo pozdravlja: Mir vam bodi!
Naj ta vstajenjski, velikonočni mir, napolni duše in srca vsakega izmed vas in okrepi vašo vero v Vstalega Gospoda.” Je pridigo zaključil p. Robert Bahčič.

Ob koncu svete maše se je p. Robert Bahčič zahvalil vsem, ki so sodelovali pri vstajenjski slovesni sveti maši, pevcem, nosačem bander, neba, kipa Vstalega in ostalim, ki so pripomogli k lepemu bogoslužju.

Vstal je Kristus, upanje moje,
pred vami pojde v Galilejo.
Vémo: Kristus je res vstal od mrtvih!
Ti o Kralj zmagoslavni, se nas usmili.

Pripravila: AEF
Foto: Janez Kotar

Fotografije