Novice
30. marec 2024
"Bil je obujen. Ni ga tukaj." (Mr 16,6) Tudi v baziliki Marije Pomagaj smo nocoj obhajali velikonočno vigilijo, slovesno bogoslužje, ki nas uvede v skrivnost Kristusovega vstajenja. Somaševanje je vodil p. Krizostom Komar.

Vrhunec velike sobote je velikonočna vigilija, najbolj slovesno bogoslužje celotnega leta.
Velikonočni vigiliji zaradi bogate simbolike in bogoslužnega dogajanja pravimo tudi mati vseh vigilij. Pri tem imajo poseben pomen blagoslov ognja, hvalnica velikonočni sveči, ki predstavlja vstalega Kristusa, in krstno bogoslužje oz. obnovitev krstnih obljub. Pri maši beremo več svetopisemskih besedil kakor običajno, predstavljajo pa odrešenjsko zgodovino.
Slovesno vigilijo je v baziliki Marije Pomagaj daroval p. Krizostom Komar, gvardijan samostana, ob njem so somaševali rektor bazilike Marije Pomagaj, p. Robert Bahčič, p. Tadej Inglič ter p. Viktor Papež.

Pred baziliko so duhovniki z blagoslovljenim ognjem prižgali velikonočno svečo, ki so jo v procesiji prinesli v cerkev. Sledila je hvalnica velikonočni sveči, ki predstavlja vstalega Kristusa. V besednem bogoslužju smo podoživeli zgodovino našega odrešenja.
Tretji del velikonočne vigilije predstavlja obnovitev krstnih obljub, glavni del vigilije pa je sveta maša z evharističnim obredom.
V pridigi je p. Krizostom Komar med drugim dejal: “Po velikem četrtku, ko smo bili v duhu zbrani v dvorani zadnje večerje v spomin obhajanja zadnje večerje in hkrati postavitve prve svete maše; velikem petku, ko smo bili z Jezusom na gori trpljenja in smrti, na gori Kalvariji, smo se danes zbrali tukaj na Brezjah pri Mariji Pomagaj pri maši vseh maš, pri Vigiliji, pred praznikom Gospodovega vstajenja, da se skupaj spominjamo velikega četrtka in velikega petka. Vsaka sv.maša nas namreč spominja na to, da je Jezus postavil evharistijo in da je za nas trpel, umrl in vstal.
Kristusova Luč, je zapel duhovnik pod korom. S tem vzklikom smo pričeli praznovati velikonočno skrivnost. Jezus Kristus je luč, On je življenje in veselje.
Ko je Bog ustvarjal svet je rekel: “Bodi luč”. S stvarjenjem luči se je pričelo življenje. Zato sta vzklika Kritusova luč in Bodi luč zelo podobna. Sta naznanilo nečesesa novega.
Jezus nam v evangeliju: »Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja« (Jn 8,12). Sedaj se lahko vsak izmed nas vpraša: Ali sem Kristusova luč? Če to nisem, potem se lahko postavim pred Vstalim Gospodom in ga prosim: “Vstali Gospod, stoj mi ob strani, da bo sam mogel postati luč.”
Jezus nam tudi pravi: »Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša lepa dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih« (Mt 5,16).
Bratje in sestre bodimo luč, trudimo se za to. Da bomo mogli drugim kazati pot v življenje. Naj nam praznovanje Kristusovega vstajenja pomaga prav k temu. Amen.” Je pridigo zaključil p. Krizostom.

»Gospod, ti imaš besede večnega življenja.« (Ps 19) Pomagaj nam, da bomo doumeli skrivnost Tvojega vstajenja!

Pripravila: AEF

Fotografije