Novice
10. september 2023
"Ljubi svojega bližnjega" (Rim 13,9) Svetopisemska berila današnje nedelje imajo skupno temo v bratski ljubezni, ki izhaja iz občestva s Sveto Trojico.

Drugi septembrski konec tedna so se pri Mariji Pomagaj zbrali številni romarji, iz različnih koncev naše domovine ter tujine.
Svete maše ob 8.30, 10.00, 11.30 in 16.00 so bile na trgu pred baziliko Marije Pomagaj. Osrednjo romarsko sveto mašo ob 10. uri je tudi to nedeljo prenašala TV Slovenija. Daroval jo je rektor bazilike, dr. p. Robert Bahčič, ki je v pridigi med drugim dejal: “Prerok Ezekijel je deloval v 6. stoletju pred Kristusom med izgnanci v Babilonu. Nastopal je kot spokorni pridigar in znanilec nesreče, postavljen pa je bil tudi za tolažnika in čuvaja.
Kot smo brali v prvem berilu, Bog postavi preroka za čuvaja in stražarja nad svojim ljudstvom. V Izraelu je v vojnem času čuvaj imel rog, s katerim je opozarjal na sovražnika. Tudi v mirnih časih so stražarji čuvali mesta in posestva ter jih varovali pred ognjem in roparji.
In če želimo še globlje razumeti, kar smo prebrali in poslušali v prvem berilu. Moramo prebrati začetek 33. poglavja, ki govori: »Če pošljem meč nad deželo, ljudstvo dežele pa vzame koga izmed svojih in si ga postavi za stražarja, in ko ta vidi, da prihaja meč nad deželo, zatrobi v rog in opozori ljudstvo: Če kdo sliši glas roga, pa se ne zmeni zanj in pride meč in ga pobere: tedaj je njegova kri nad njegovo glavo. Čeprav je slišal glas roga, se ni zmenil zanj, zato je njegova kri nad njim. Tisti pa, ki se je zmenil, si reši življenje. Če pa stražar vidi, da prihaja meč, a ne zatrobi v rog in ne opozori ljudstva, in pride meč in pobere koga izmed njih, je ta vzet zaradi svoje krivičnosti, a njegovo kri bom terjal iz stražarjevih rok.« (Ezk 33,2-6) Kako težko je koga svariti. Tisti, ki je deležen svarjenja, navadno zameri in je užaljen in mogoče še bolj vztraja pri svojem mnenju.
Tistega, ki ga svari, pogosto zasovraži in hudobno deluje proti njemu.
Če prerok, stražar božje hiše, ne svari, ker potem dobi samo udarce, občuti še večje sovraštvo, ga Bog kliče na odgovornost: »Kri krivičnika, ki ga nisi svaril, bom terjal iz tvojih rok.« (Ezk, 33,8).
Če pa prerok svari, kakor naroča Bog, se lahko zgodi, da se krivičnik odvrne od svoje poti. V tem primeru uresničujemo svarjenje z besedo.
V drugem primeru se lahko svarjenje uresničuje tudi z dobrim zgledom. Ko ste se nekoč srečala vojvoda in kmet, ki se je vračal s polja domov, sta pričela pogovor in vojvoda je bil navdušen nad kmetovo modrostjo, da mu je na koncu hotel dati nek dar za njegovo družino. Toda, kmet se je branil in rekel vojvodu: »Vi meni ne bi mogli dati večjega darila, kakor ste mi ga že dali.« Vojvoda se začudi, kako to mislite, saj vas sploh ne pozna. Kmet mu je odgovoril: »Moj sin je bil zelo brezbožen in nobena moja beseda in pogovor ga nista mogla spraviti na pravo pot. Nekega dne vas je vide, kako ste popoldan šli v kapelo. Tiho je šel za vami tudi on in ko vas je videl, kako ste pobožno molili, je moj sin postal drug človek. Od takrat naprej gre vsako nedeljo k sveti maši.« To je svarjenje z zgledom.
Tretje svarjenje pa je z molitvijo. Izgubljene iščemo lahko tudi tako, da zanje molimo. Nikoli ne smemo reči in obupati, da se nič ne da, saj me noče poslušati. Bog ne daj, da bi mu rekel kakšno besedo. Če ne moremo ničesar drugega, lahko molimo. Molitev pa dela čudeže. Pride čas, ko se ti čudeži pokažejo.
Tudi v evangeliju nam Jezus daje navodila za sprotna reševanja medsebojnih konfliktov. Marija nas vabi naj najprej rešimo nesoglasja v sebi in do Boga. Jezus je odplačal vse naše dolgove. Naj nam Marija izprosi dodatnih milosti in moči v prid rasti Božjega kraljestva med nami. Ker je čas kratek, se ne splača odlašati.” Je pridigo zaključil p. Robert Bahčič.

Sveto mašo so s petjem obogatili pevci in pevke Vokalne skupine Krila, pod vodstvom Andreje Martinjak.

Pripravila: AEF

Fotografije