Novice
12. marec 2023
Romanje dekanije Trebnje Molitveno uro za duhovne poklice in sveto mašo so danes popoldan v baziliki Marije Pomagaj pripravili duhovniki in romarji iz dekanije Trebnje.

Dekanija Trebnje že mnoga leta na drugo postno nedeljo tradicionalno pripravlja romanje k Mariji Pomagaj. S priprošnjo in molitvijo za nove duhovne poklice in stanovitnost obstoječih je k Mariji Pomagaj danes priromalo pet avtobusov vernikov dekanije Trebnje. Skupaj z duhovniki so pripravili molitveno uro ter sveto mašo v baziliki Marije Pomagaj. Molitveno uro so naslovili 'Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo’. Vodil jo je g. Jože Pibernik, župnija Trebnje.
Somaševanje je vodil g. Klavdio Peterca, župnija Mokronog, ob njem so somaševali: p. Tadej Inglič, samostan Brezje, g. Robert Hladnik, Mirna, g. Slavko Kimovec, Trebnje, g. Janez Cevc, Šentjanž, g. Roman Ivanetič, Sv. Križ – Gabrovka, g. Jože Pibernik, Trebnje, g. Andrej Goličnik, Boštanj, g. Robert Kohek, Tržišče, g. Marko Japelj, Čatež-Zaplaz in g. Miha Herman, ki se je pridružil somaševanju.

Pridigo je na letošnjem romanju pripravil g. Marko Japelj, župnija Čatež – Zaplaz. Spregovoril je o poslanstvu biti duhovnik in zgodovini nastanka duhovniške službe: “Jezusu ni rekel, 'kjer je duhovnik, tam sem jaz med vami’, ampak je rekel, 'kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med vami.’ Tega se premalokrat zavedamo. Premalokrat se zavedamo dostojanstva, ki smo ga pridobili s krstom in premalo se zavedamo dolžnosti, ki smo jo pridobili s krstom, in sicer, da kot duhovniki posvečujemo svoje delo, svoje življenje.” Je uvodoma v pridigi dejal g. Marko Japelj in v nadaljevanju spregovoril o nastanku duhovniške službe.
“Prva stoletja krščanstva niso poznala duhovnike v današnjem pomenu besede. Sčasoma pa je nastala vedno večja potreba, da bi skupnosti imele nekega predstojnika, ki naj bi jih zastopal in usmerjal. Tako smo v Cerkvi postopoma dobili tudi 'službene’ duhovnike, se pravi vernike, ki so v cerkveni skupnosti imeli nekakšno vidnejšo vlogo in pomen.”
V nadaljevanju se je g. Japelj vprašal o vzrokih za pomanjkanje duhovnih poklicev in opozoril na problem prelaganja odgovornosti.Na vseh področjih našega življenja. “Če verniki ne vzamemo zares svojo poklicanost, potem se ne smemo čuditi, da je vedno manj 'službenih’ duhovnikov. Zato, ko molimo za nove duhovniške poklice, še prej molimo zase: za svojo družino, za svojo župnijo, za svojo vas: da bi dostojanstvo in dolžnosti, ki smo jih prejeli pri krstu živeli v polnosti, v zavesti, da smo vsi posvečeni, da smo ljubljani od Boga in da kot taki imamo tudi neko odgovornost za svet in za ljudi, ki nas obkrožajo.” Je pridigo zaključil g. Marko Japelj.

Pripravila: AEF

Fotografije