Novice
28. avgust 2022
›Prijatelj, pomakni se više!‹ (Lk 14,10) Tudi božja beseda 22. nedelje med letom nas vabi, da si za zgled našega življenja vzamemo Kristusa; ob Njem se učimo ponižnosti in zastonjskosti, dobrodelnosti in spoštovanja.

“Odprimo svoje srce Gospodu v ponižnosti, kajti velika je Njegova moč. Imejmo svoje srce pripravljeno za Njegovo besedo. Tudi Marija je bila ponižna dekla in Gospod jo je povišal.” Je uvodoma v pridigi 22. nedelje med letom dejal rektor brezjanske bazilike, dr. p. Robert Bahčič in nadaljeval. “Sveti Ludvik IX. je v duhovni oporoki svojemu sinu med drugim zapisal: »Če ti bo Gospod dal bogastvo, ne samo da se mu moraš ponižno zahvaliti, temveč dobro pazi, da ne postaneš slabši zaradi domišljavosti ali zaradi česa drugega, pazi, da ne se ne boš postavil nasproti Bogu in ga žalil z njegovimi darovi«.
“Prosimo Gospoda, da nam pomaga v vsakdanjem življenju. Od Njega prihaja blagoslov. Ne bojmo se delati dobro. Bodimo dobri do tistih, ki nam ne morejo vračati. Gospod nam bo povrnil, tudi za nas je šel na križ. To trpljenje je bilo Gospodu povrnjeno na vstajenjsko jutro. Po križu in vstajenju prihaja življenje in veselje. Marija nas bo vedno spremljala, kot je spremljala svojega Sina.
Prosimo Devico Marijo, naj nas voditi po poti ponižnosti, da postanemo vredni Božjega povračila.” Je pridigo zaključil p. Robert Bahčič.

»In blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.« (Lk 14,14)

Pripravila: AEF

Fotografije