Novice
03. julij 2022
Nedelja Slovencev po svetu Prva nedelja v juliju je posvečena Slovencem, ki živijo izven meja Slovenije, v različnih deželah in na drugih kontinentih. Sveto mašo je za rojake izven domovine daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl.

Že vrsto let prvo nedeljo v juliju posvečamo Slovencem po svetu, rojakom, ki živijo zunaj meja Slovenije. Ocene o številu teh rojakov se vrtijo okrog pol milijona. Ob nedelji Slovencev po svetu želimo Slovence v domovini spodbuditi k razmisleku o številnih rojakih, ki živijo po svetu ter hkrati okrepiti tudi slovensko zavest v slovenskih skupnostih po svetu.
Nedeljo Slovencev po svetu vsako leto obhajamo tudi v Slovenskem Marijinem narodnem svetišču. Slovesno somaševanje je danes dopoldan na trgu pred baziliko Marije Pomagaj vodil mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl. Ob njem sta somaševala rektor svetišča, dr. p. Robert Bahčič ter nadškofijski tajnik, g. Jure Sojč.
V uvodu v sveto mašo je prisotne romarje ter gospoda nadškofa Cvikla pozdravil rektor svetišča, dr. p. Robert Bahčič. Med drugim je podal tudi nekaj misli dr. Andreja Finka: 'Temelji in vrednote krščanstva in slovenstva so dajali smisel vsemu. S tem s(m)o gledali naprej … in uspeli, paradoksno, celo z optimizmom na obrazu. Ta optimizem čutimo še danes.’
Gospod nadškof Alojzij Cvikl se je v uvodnem delu pridige najprej navezal na današnjo božjo besedo: “Prejšnjo nedeljo smo v evangeliju slišali, da se je Jezus podal na pot, ki vodi proti Jeruzalemu. Vsak od nas je povabljen, da se mu pridruži. To nedeljo na to pot pošlje 72 učencev: 'Potem je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval iti.’
Najprej nam pade v oči število. Zakaj ravno 72? V tistem času je to bilo število narodov, ki so jih Judje poznali na zemlji. Od vsega začetka je evangelij odprt za vse ljudi in vse kulture.
Jezus ima od začetka svoje poti proti Jeruzalemu pred seboj vse ljudi, nihče ni izključen ali pozabljen. Na binkoštni praznik bodo vsi prebivalci zemlje 'slišali, kako v njihovih jezikih oznanjajo velika Božja dela’ (prim. Apd 2,11). Jezus s pogledom, ki zajame ves svet, vzklikne: »Žetev je velika, delavcev pa malo«. Na eni strani gre za velika pričakovanja in na drugi strani za malo število učencev.”
Je uvodoma dejal nadškof Cvikl in nadaljeval: “Danes se soočamo z istim problemom. Malo je oznanjevalcev, vedno več občestev ostaja brez pastirja. To, kar nas preveva s skrbjo, je to, da se še med temi nekateri preveč posvečajo sebi, svojim problemom, obdelujejo svoj mali vrtiček, ali pa so utrujeni od dela in naveličani nad seboj in svojimi neuspehi … Evangelij nam kaže pot. Ob tej veliki žetvi Jezus pošilja učence po dva in dva. Jezus je poslal po dva, da bi bili v medsebojnem sodelovanju in odprtosti znamenje tega, kar oznanjujejo. Ta priporočila, ki jih Jezus daje učencem, niso namenjena samo izbranim, marveč vsem kristjanom – vsem, ki smo ga v veri sprejeli za svojo pot.”
“Že vrsto let prvo nedeljo v juliju posvečamo Slovencem po svetu, ki živijo zunaj meja Slovenije. Mnoge meje so odpravljene, komunikacijske in potovalne možnosti pa zadnja leta postajajo vedno bolj dostopne. Tako imamo vse več priložnosti, da z ne prevelikim trudom vzpostavljamo enoten slovenski prostor, ki ni več usodno odvisen od kraja bivanja.
Zato smo danes zbrani tu pri Mariji Pomagaj s prošnjo za nas, ki živimo v matični Sloveniji in za vse tiste, ki živite v zamejstvu in izseljenstvu, da bi bila v moči Svetega Duha in po Marijini priprošnji naša srca trdno zasidrana v Bogu. To je namreč vir resnične in prave povezanosti!
V povezanosti z Bogom bomo lahko živeli v odprtosti drug do drugega in bomo vse bolj začutili, da smo med seboj bratje in sestre. Tako bomo bolje videli dobro v nas samih in prav tako dobro v naših bližnjih, ter bomo Bogu za vse to iskreno hvaležni.
Marija Pomagaj, naše narodno svetišče, je kraj, kjer se vsi čutimo sprejete in doma. Zato je ta kraj zelo primeren za naša srečevanja, ker se utrjuje zaupanje in prijateljstvo med Slovenci z zamejstvu, zdomstvu in tu doma.
Prosimo Marijo Pomagaj, da bi ohranjali in razvijali dragoceni dar vere, da bi rastli v medsebojnem spoštovanju in nenehnem prizadevanju za skupno dobro. Marija Pomagaj, spremljaj nas na poti naše vere, da bomo vedno bolj dojeli njeno lepoto in veličino, ki osmišlja in osvetljuje našo vsakdanjo pot.”

Ob koncu svete maše se je p. Robert Bahčič nadškofu Cviklu zahvalil za darovanje svete maše. Danes je za nadškofa Alojzija Cvikla pomemben datum, saj je na ta dan prejel sv. krst, prvo sv. obhajilo in mašniško posvečenje. Z darovanjem svete maše se je Mariji Pomagaj zahvalil za vse te darove.

Pripravila: AEF

pridiga, mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl

Prenesi MP3 datoteko

Fotografije