Novice
17. julij 2022
Gospod nagovarja s svojo bližino Današnja božja beseda nam prinaša odlomek iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,38-42), ki govori o dveh sestrah, Marti in Mariji, ter njunima različnima sprejemoma Gospoda.

Ko je Jezsu obiskal hišo dveh sester, Marte in Marije, sta mu le-ti namenili različno pozornost. Ko je Marija poslušala Jezusa, je bila Marta zaposlena s številnimi opravili. Zato ji je Jezus rekel: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari« (v. 41). S temi besedami On prav gotovo ne namerava obsoditi drže služenja, temveč pretirano skrb, s katero ga včasih doživljamo. Tudi mi imamo zaskrbljenosti kot sv. Marta in po njenem zgledu si zastavimo to, da se bo po naših družinah in po naših skupnostih živel čut za gostoljubje, za bratstvo in se bo lahko vsakdo počutil »doma«, še posebej mali in revni, ko trkajo na vrata. A modrost srca je v tem, da znamo vključevati skupaj obe drži, tako kontemplacijo kot akcijo. Marta in Marija nam v tem kažeta pot. (misli papeža Frančiška)
»Marija je prisluhnila, sedeč ob Gospodovih nogah. Želim, da bi Gospod vsakega od nas nagovoril s svojo bližino. Naj po nas stori velike reči, da bi Gospoda prinašali vsem tistim, ki jih srečujemo.« Je med drugim v pridigi dejal rektor brezjanske bazilike, dr. p. Robert Bahčič.

Pripravila:AEF

Fotografije