Novice
26. junij 2022
'Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.' (Lk 9,57) "Bratje in sestre, za svobodo nas je Kristus osvobódil. Zato stojte trdno in se ne dajte ponovno vpreči v jarem sužnosti." (Gal 5,1) Bodimo pokončni kristjani, je osrednja misel današnje Božje besede.

Svetopisemska berila pri maši današnje nedelje nas vabijo k razmišljanju o zelo privlačni temi, ki jo lahko takole povzamemo: svoboda in hoja za Kristusom. Apostol Pavel piše kristjanom v Galacijo, kjer je današnja Turčija: »Vi ste namreč poklicani k svobodi, bratje. Le da vam svoboda ne bo pretveza za življenje po mesu, temveč služíte drug drugemu po ljubezni« (Gal 5,1). Živeti po mesu pomeni, slediti sebični težnji človeške narave. Živeti po Duhu pa pomeni, pustiti se voditi namenom in delom Božje ljubezni, ki nam jo je Kristus podaril. Krščanska svoboda je nekaj povsem drugega kot samovoljnost, je namreč hoja za Kristusom, ki je daroval sebe vse do žrtvovanja na križu. »Resnica vas bo osvobodila«. Kdor namreč pripada resnici, ne bo nikoli suženj oblasti, ampak bo vedno znal svobodno biti služabnik bratom.« (papež Benedikt XVI.)

Na božjo besedo današnje, 13. nedelje med letom, se je v pridigi navezal tudi rektor brezjanske bazilike dr. p. Robert Bahčič. Med drugim je dejal:” V drugem berilu smo poslušali o bolečini apostola Pavla. Svoboda, ki nam jo je zadobil Kristus je v služenju drug drugemu v ljubezni. Če boste ljubili Boga, boste ljubili tudi bližnjega. Gospod nas osvobaja, da bi v nas bila resnica. Izhod iz brezna je samo v Bogu, potem bomo deležni notranjega miru. Takrat nam bo srce hvaležno in blagoslov bo prišel. To je tolažba, da odpremo svoje srce. V božji besedi smo slišali, kako nas Gospod vabi, da hodimo za Njim. To je največji blagoslov, da se mu znamo izročiti je odprtost srca. Naj nam pri tem pomaga Marijina priprošnja.” Je pridigo zaključil p. Robert Bahčič.

Pripravila: AEF

Fotografije