Novice
09. maj 2022
Relikviarij sv. Frančiška Asiškega Na Frančiškovo nedeljo, 4. oktobra 2020, je provincialni minister, p. Marjan Čuden, v baziliki Marije Pomagaj blagoslovil relikviarij sv. Frančiška Asiškega. Danes je relikviarij našel svoje stalno mesto v baziliki.

V pospešitev posvečevanja Božjega ljudstva Cerkev vernikom priporoča, naj ob češčenju Božje Matere Marije častimo tudi svetnike, katerih zgled naj bi bil vernikom v spodbudo, priprošnjo in pomoč. Ko se Cerkev spominja mučencev in drugih svetnikov, oznanja velikonočno skrivnost v tistih, ki so s Kristusom trpeli in so z njim poveličani. S tem postavlja pred vernike njihov vzgled, ki naj jih po Kristusu popelje k Očetu. Češčenje relikvij spada k ljudskim pobožnostim, z njim verniki na zunaj pokažemo, kaj čuti naše srce in kako si prizadevamo, da bi živeli krščansko. A če ni notranje priprave, so lahko simbolične kretnje le simbolične narave.

Frančišek Asiški je bil svetnik, ki je z vsem svojim bitjem oznanjal velikonočno skrivnost. Takoj je prešel k dejanju in si sezul čevlje, odvrgel palico; obdržal je samo eno tuniko, pas pa je nadomestil z vrvjo. Tako si je naredil novo obleko – habit, ki je simbol novega človeka in novega življenja.
V začetku novega tisočletja praznujemo 800 letnico častitljivih jubilejev, ki so povezani s sv. Frančiškom in redom manjših bratov (med drugim: 1219, srečanje s sultanom Melek-el-Kamelom; 1223, postavitev prvih jaslic v Grecciu; 1224, Frančišek prejme Kristusove rane na gori La Verna; 1226, Frančišek umre na goli zemlji pri Porciunkuli).
Obletnice nas, skupaj z novim relikviarijem, spodbujajo k tesnejši hoji za Kristusom po poti evangelija.

Na Frančiškovo nedeljo, 4. oktobra 2020, sta provincialni minister p. Marjan Čuden in gvardijan frančiškanskega samostana Brezje, dr. p. Robert Bahčič blagoslovila relikviarij, izjemno umetniško delo Christopha Steidl Porenta. Christoph je edini zlatar in srebrokovač v Sloveniji, ki izdeluje unikatni nakit, oblikuje kelihe, posode in skulpture. Njegovi izdelki so iz platine, zlata, srebra, bakra in dragih kamnov. Srebrokovaštva in zlatarstva se je izučil v delavnicah benediktinskega samostana v Würzburgu. Vsak kos, ki si ga zamisli, ročno izdela. »V vsakem udarcu mojega kladiva se kali neka zgodba«, pravi Christoph. Izdelek je končan šele, ko dozori njegova zgodba.

Relikviarij svetega Frančiška Asiškega je izredno umetniško delo, sestavljeno iz predstavitve prizorov življenja svetega Frančiška: Frančišek se odpove viteškemu življenju, Frančišek vrne svoja oblačila očetu, Ustanovitev reda manjših bratov, Frančišek pridiga ljudem, Frančišek pred sultanom, Frančišek postavi prve jaslice, Frančišek prejme Kristusove rane.

Pri izdelavi in umestitvi relikviarija v prostor bazilike Marije Pomagaj je sodelovalo več ljudi, različnih znanj in profilov. Velja jim zahvala, saj lahko po njihovem prizadevnem delu ne le občudujemo lepoto relikviarija, ampak prihajamo v materialno bližino samega sv. Frančiška, ki je dodaten navdih za duhovno bližino z Asiškim ubožcem in spodbuda za posnemanje v življenju.
Sodelujoči:
dr. p. Robert bahčič, pobudnik izdelave in umestitve relikvij svetega Frančiška v baziliko Marije Pomagaj
Christoph Steidl Porenta, idenja zasnova in izdelava relikviarija
Matija Suhadolc, arhitekturna zasnova, načrti in koordinacija predstavitve v baziliki
Vojko Mužina (Marmor granit Mužina), kamnoseška dela
Janez Humar, pasarska dela
Marko Strle (Strle svetila), razsvetljava
Steklar Omahen d.o.o., steklarska dela
Tine Jesenovec (Tikles d.o.o.), mizarska dela

Fotografije