Novice
29. maj 2022
»Gospod kraljuje nad vso zemljo.« (Ps 97) Danes obhajamo nedeljo sredstev družbenega obveščanja. Ob tem dnevu je papež Frančišek izdal poslanico z naslovom: Poslušati z ušesi srca.

“Dejansko izgubljamo sposobnost poslušanja tistega, ki ga imamo pred seboj, bodisi v normalnem prepletu vsakdanjih odnosov bodisi v razpravah o najpomembnejših vprašanjih civiliziranega življenja. Istočasno pa poslušanje doživlja nov pomemben razvoj na komunikacijskem in informativnem področju preko različnih ponudb podkastov in zvočnih klepetov, ki potrjujejo, da poslušanje še vedno ostaja bistveno za človeško komunikacijo.” Je v uvodnem delu poslanice ob nedelji sredstev družbenega obveščanja zapisal papež Frančišek.
“Vsi imamo ušesa, toda velikokrat tudi tistemu s popolnim sluhom ne uspe slišati drugega. Obstaja namreč neka notranja gluhost, ki je hujša od telesne. Poslušanje namreč ne zadeva samo čuta sluha, temveč celega človeka. Pravi sedež poslušanja je srce. Čeprav je bil zelo mlad, se je kralj Salomon izkazal za modrega, ker je Gospoda prosil, naj mu nakloni »poslušno srce« (1 Kr 3,9). Sv. Avguštin je vabil, naj poslušamo s srcem (corde audire), naj besed ne sprejemamo zunanje v ušesih, ampak duhovno v srcih: »Ne imejte srca v ušesih, ampak ušesa v srcu.« In sv. Frančišek Asiški je opominjal svoje brate, naj »nagnejo uho svojega srca«.
Zato je prvo poslušanje, ki ga moramo ponovno odkriti v iskanju prave komunikacije, poslušanje sebe, svojih najbolj resničnih potreb, tistih, ki so vpisane v globino vsakega človeka. In spet lahko začnemo samo tako, da prisluhnemo temu, kar nas dela enkratne v stvarstvu: želji biti v odnosu z drugimi in z Drugim. Nismo ustvarjeni, da bi živeli kot atomi, ampak skupaj.” Še med drugim v poslanici zapiše papež Frančišek.

“Le skupaj smo močni, zato se držimo drug drugega. Bodimo si v oporo. Jezus v dvorani zadnje večerje moli za apostole in za vsakega od nas. Prosi, da bi ostali povezani med seboj. Molitev nas bo povezala z Jezusom in preko njega z Očetom. Na tej poti si moramo pomagati med seboj. Preveč je tega, kar nas oddaljuje od Boga in od drug drugega. Prosimo Marijo, ki spremlja vsak naš korak, prinesimo ji prošnje in molitve. Želimo hoditi po poti, po kateri nas vabi Jezus.” Je med drugim v pridigi na 7. velikonočno nedeljo dejal rektor bazilike, dr. p. Robert Bahčič.

Pripravila: AEF

Fotografije