Novice
06. marec 2022
»Gospod, bodi z menoj v stiski.« Evangelij današnje prve postne nedelje pripoveduje o Jezusovih skušnjavah v puščavi. Po štirideset dnevnem postu, Jezusa trikrat skuša hudič.

Najprej Jezusu hudič pravi, naj kamen spremeni v kruh. Zatem mu pokaže vsa kraljestva sveta in mu obljubi, da lahko postane mogočen in slaven mesija. Nazadnje mu na spektakularen način pokaže njegovo božansko moč. Tri skušnjave kažejo tri poti, ki jih svet vedno ponuja, ko obljublja velike uspehe: pohlep po imetju, človeška slava, instrumentalizacija Boga. Vendar tu gre za tri varljive poti, ki nas vodijo v pogubo.
Pot pohlepa po imetju je »hudičeva zahrbtna logika«. Hudič začne pri naravni in upravičeni potrebi po hrani, življenju, uresničitvi in sreči, da bi nas zatem potisnil v prepričanje, kako je vse to mogoče brez Boga, obrne nas celo proti Njemu. Jezus pa se upre in pravi: »Pisano je: Človek ne živi samo od kruha.« S tem ko spomni na dolgo pot izvoljenega ljudstva skozi puščavo, Jezus potrdi, da se hoče v polnem zaupanju izročiti previdnosti Očeta, ki vedno skrbi za svoje otroke.

Druga skušnjava je pot človeške slave. Hudič pravi: »Če padeš predme in me moliš, bo vse tvoje.« Bratje in sestre lahko izgubimo vse osebno dostojanstvo, se pustimo pokvariti idolom denarja, uspeha in moči, samo da bi dosegli lastno samopotrditev. Okuša se opojnost praznega veselja, ki zelo kmalu izgine. Zato Jezus odgovori: »Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«.

Tretja skušnjava govori o instrumentalizaciji Boga v lastno korist. Hudič, ki navaja Spise, Jezusu pravi, naj od Boga zahteva čudež, a Jezus se mu ponovno zoperstavi s trdno odločitvijo, da ostaja ponižen in zaupen pred Očetom: »Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« Jezus tako zavrne skušnjavo, ki je morda najbolj prefinjena: hoteti pridobiti Boga na našo stran, prositi ga za milosti, ki pa so v resnici namenjene zadovoljitvi naše ošabnosti.

To so poti, postavljene pred nas, s pretvezo, da lahko tako dosežemo uspeh in srečo. A v resnici so vse tuje Božjemu načinu delovanja. Celo ločujejo nas od Boga, saj so satanovo delo. Jezus, ki v prvi osebi doživi te preizkušnje, trikrat premaga skušnjavo, da bi tako v celoti sprejel Božji načrt. Pokaže nam pripomočke: notranje življenje, vera v Boga, gotovost v njegovo ljubezen.
(povzeto po hozana.si)

Pripravila: AEF

Fotografije