Novice
24. julij 2021
»Nihče ne gre skozi življenje brez preizkušnje« Ustanova Anin sklad, ki povezuje družine z več otroki, je danes v Slovenskem Marijinem narodnem svetišču pripravila tradicionalno srečanje družin.

Tradicionalna poletna srečanja, ob godu zavetnice ustanove sv. Ane, je ustanova Anin sklad pripravljala v Dolenjskih Toplicah, lansko je zaradi epidemičnih razmer odpadlo, letošnje pa so s prošnjo za naprej in predvsem v zahvalo za minulo epidemično obdobje prestavili v Slovensko Marijino narodno svetišče Brezje. Na srečanje so poleg družin povabili tudi dobrotnike. Gre za pomembno srečanje saj so lahko družine med seboj izmenjale izkušnje, ki so jih dobile med epidemijo pa tudi spregovorile o tem, kako je ena izjemnih preizkušenj vplivala na njihovo življenje.
Srečanje se je ob 11.30 pričelo s sveto mašo, ki jo je na trgu pred baziliko Marije Pomagaj daroval predsednik Ustanove Anin sklad, p. Milan Kos. P. Milan je v uvodu pridige najprej postavil vprašanje, kdo sta bila Joahim in Ana: »Po izročilu sta bila iz Davidovega rodu in močna v veri. Njun zakonski odnos je bil zaznamovan s pozornostjo in dejavno ljubeznijo do drugih ljudi in do Boga. Svoje premoženje naj bi delila na tri dele: del za Boga in njegovo svetišče, drugi del za potrebe soljudi v stiski in tretji del za njuno življenje. Njuno skupno življenje ni bilo lahko. Joahim in Ana svoje situacije nista razumela, sta jo pa sprejela in skušala brati duhovno. Duhovno v judovsko-krščanski tradiciji pomeni brati življenje v odnosu z Bogom, zlasti s Svetim Duhom. Pri tem jima je morda pomagal spomin na nekatere neplodne pare, po katerih je Bog posegel v zgodovino človeštva. Tako je bilo v zakonu Abrahama in Sare; podobno je bilo z rojstvom preroka Samuela in kasneje z rojstvom Janeza Krstnika.« …
»Primer Joahima in Ane kaže na stisko v zakonu. Nihče, prav nihče ne more iti skozi življenje brez preizkušnje. Joahim in Ana nista bežala iz preizkušnje ali skušala odgovor najti sama, ampak sta svoj pogled uprla v Boga.
Značilna upodobitev Joahima in Ane je v objemu. Zakon je objem dveh oseb in skupna pot v življenje. Oboje je potrebno: biti objet in najti skupni ritem življenja. Iskati skupen pogled, skupno vizijo, oblikovati skupen spomin, to je zakon.«
V nadaljevanju je p. Milan Kos spregovoril o petih značilnostih, ki so skupne družinam: člani družine so predani drug drugemu, člani družine si izražajo naklonjenost, člani družine preživljajo čas skupaj, razvijajo svojo duhovnost in uspešno rešujejo spore in krize.
»Dobra družinska komunikacija bi lahko bila našteta kot šesta značilnost, vendar je pravzaprav osnova za vse druge. Vse družine imate vsak dan priložnost za izboljšanje družinskega življenja. In vse družine imate zraven slabih tudi svoje močne pozitivne strani. S tem, da jim dodajate nove, pa lahko svojo družino še okrepite. In prav to je tudi eden izmed glavnih namenov Anine ustanove katere člani ste.
Bratje in sestre, prav iz tega razloga smo danes priromali k Mariji Pomagaj na Brezje. Da se s to sv. mašo Bogu zahvalimo za vse milosti v naših družinah in hkrati Marijo prosimo, da ostaja naša priprošnjica pri Bogu, da bomo tudi v prihodnje zmogli premagovati vse težave in z veseljem uresničevali poslanstvo zakonsko – družinskega življenja. Marija Pomagaj, prosi za nas!« Je pridigo zaključil p. Milan Kos.

Po maši je sledilo pričevanje za starše zakoncev Marinke in Aleša Čerin na temo, kako novi mediji vplivajo na poteze otrok, za otroke pa je bil omogočen ogled Muzeja jaslic Brezje, ki je v več sto kilometrov naokoli edinstven na našem območju, saj hrani več sto jaslic iz Slovenije in vsega sveta, prav tako so otroci podrobno spoznali delovanje narodnega svetišča. Zgodovino milostne podobe Marije Pomagaj in romarskega središča jim je predstavil rektor bazilike, dr. p. Robert Bahčič.
Ob koncu so si družine lahko izbrale nekaj knjig, ki jih je ustanova Anin sklad prejela od Mohorjeve družbe v Celovcu. Ustanova Anin sklad trenutno povezuje 150 družin, od tega jih tretjina prejema redno mesečno podporo.
Program je koordiniral Alen Salihović, podpredsednik Aninega sklada.

Pripravila: AEF

pridiga, p. Milan Kos

Prenesi MP3 datoteko

Fotografije