Novice
23. maj 2021
»Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.« 50. dan po Veliki noči obhajamo slovesni praznik binkošti, s katerim zaključujemo velikonočni čas. Je praznik Svetega Duha, ki je dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev.

Praznik binkošti obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh. Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen delovanja Svetega Duha v Cerkvi in življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev (prim. Apd 15,28), izbira oznanjevalce (prim. Apd 13,2) ter jih vodi (Apd 8,26–40).

Sveti Duh je začetnik in počelo vsake evangelizacije, je prvenstveni nosilec veselega oznanila v svet in prehiteva človeško oznanjevanje evangelija.
Beseda binkošti izhaja iz nemškega jezika (Pfingsten iz 'der fünfzigste Tag’ (petdeseti dan)), pojem pa izhaja iz grške besede pentekoste’ (hemera), kar pomeni petdeseti (dan). Po binkoštih se v Katoliški Cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa.

»Učenci so bili skupaj z Marijo zbrani v dvorani zadnje večerje. Kristus pride k njim, pripravlja jih, da se bo v njihova srca naselil mir. Moč za oznanjevanje so prejeli po molitvi. Tisti, ki so videli apostole po prihodu Svetega Duha, so rekli, da so se napili dobrega vina.
Oznanjevalci evangelija so oznanjali včasih dobre volje, včasih tudi ne. Tako je tudi danes. Gospod nam naroča, da moramo moliti, se zahvaljevati.
Vabi, da bi darovi dobrote prihajali v naša srca. Človek ne more prinašati veselega sporočila, če ga sam ne doživi. Sveti Duh deli milost z nebes, od Očeta in Sina. Gospod nas želi napolniti z odpuščanjem in mirom.
Marija je bila poleg Jezusa najbolj polna milosti. Naj nam Ona izprosi milosti, da bi bili z Gospodom.« Je med drugim v pridigi na binkoštni praznik dejal rektor brezjanske bazilike, p. Robert Bahčič.

Aleluja. Pridi, Sveti Duh! Napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni! Aleluja.

Pripravila: AEF

Fotografije