Novice
02. maj 2021
'Ostanite v meni in jaz v vas.' (Jn 15,4) Evangelij današnje pete velikonočne nedelje se začne s podobo vinograda. Jezus je rekel svojim učencem: 'Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik' (Jn 15,1).

V Svetem pismu pogosto primerjajo Izrael, ko je zvest Bogu, z rodovitnim vinogradom. Toda, če se od Njega oddalji, postane nerodoviten, nesposoben pridelati tisto vino, 'ki razveseljuje srce človeku’ (Ps 104,15), kot pravi 104. psalm. Resnični Božji vinograd, resnična trta, je Jezus, ki nam s svojim darovanjem ljubezni, podarja zveličanje, nam odpre pot, da postanemo del tega vinograda. In kakor Kristus ostane v ljubezni Boga Očeta, tako tudi učenci, ki so razumno obrezani z Učiteljevo besedo (prim. Jn 15,2-4). Če so globoko povezani z Njim, postanejo rodovitne mladike, ki prinašajo obilno trgatev.
V priliki o vinski trti Jezus ni dejal: 'Vi ste vinska trta,’ temveč: 'Jaz sem trta, vi mladike’ (Jn 15,5) To pomeni: 'tako kot so mladike povezane s trto, tako pripadate vi meni. Ker pa pripadate meni, pripadate tudi drug drugemu.’ In ravno ta medsebojno pripadnost in pripadnost njemu ni kakršen koli idealni, umišljeni, simbolični odnos, temveč, želim reči skoraj biološka, življenja polna pripadnost Jezusu Kristusu. To je Cerkev, življenjsko občestvo z Jezusom Kristusom in drugega z drugim, ki je utemeljeno na krstu in se z evharistijo vsakokrat poglablja in oživlja. 'Jaz sem resnična vinska trta’ (Jn 15,1), pravzaprav pomeni: 'Jaz sem vi in vi ste jaz’. To je nezaslišano poistovetenje Gospoda z nami, svojo Cerkvijo.
(iz misli papeža benedikta XVI., hozana.si)

Pripravila: AEF

Fotografije