Novice
28. marec 2021
»Hozána! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!« (Mr 11,9) Danes obhajamo cvetno nedeljo, prvi dan velikega tedna, ko bogoslužno dogajanje predstavlja Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem.

Obredi cvetne nedelje, zlasti procesija z zelenjem in branje evangeljskega poročila o Jezusovem trpljenju (pasijon), izvirajo iz bogoslužnih navad jeruzalemske Cerkve, ki so poznane in opisane že v 4. stoletju. Tradicija blagoslavljanja zelenja se je začela pojavljati v 7. stoletju.
Cvetna nedelja je vsebinsko povezana z velikim petkom, ko se spominjamo Gospodovega trpljenja in smrti na križu, na oba dneva pa pri bogoslužju prebiramo odlomke o Jezusovem trpljenju in smrti.

Posebnost maše na cvetno nedeljo je začetek obreda z blagoslovom zelenja. Zaradi epidemije je letos blagoslov potekal v prilagojeni obliki, brez slovesne procesije v baziliko Marije Pomagaj.
Blagoslovi zelenja so potekali pri vseh svetih mašah.

Ker za vstop v baziliko Marije Pomagaj velja omejitev števila, so se verniki, ki niso bili najavljeni, v primerni razdalji razvrstili na trgu pred baziliko. Tako je bilo vsem omogočeno spremljanje bogoslužja in blagoslov zelenja.

Pripravila: AEF

Fotografije